Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1.         Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej oraz do udostępniania naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2.         Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy procesy przetwarzania danych osobowych wymagają zgody osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad wspomnianymi interesami, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.         Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy osiągnięty zostanie cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy. 

 

Dane serwera

1.         Opis i zakres przetwarzania danych

Ze względów technicznych rejestrowane są następujące dane, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do nas lub do naszego dostawcy usług internetowych (tzw. pliki dziennika serwera):

  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • stosowany system operacyjny
  • strona internetowa, z której Państwo nas odwiedzają (Referrer URL)
  • odwiedzana strona internetowa
  • data i godzina korzystania ze strony
  • adres IP odwiedzającego
  • ilość przekazanych danych oraz dostawca usług, który wystąpił z wnioskiem.

Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które mogły zostać przez Państwa podane i w związku z tym nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat konkretnej osoby. Są one analizowane dla celów statystycznych w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie i naszych ofert.

2.         Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.         Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu niezbędne jest zapisanie adresu IP użytkownika na czas trwania sesji.

4.         Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane gromadzone są w celu udostępnienia strony internetowej, są usuwane po zakończeniu sesji.

5.         Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i ich zapis w plikach dziennika są bezwzględnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

 

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych z reguły nie używamy plików cookie. Pliki cookie są używane tylko w wyjątkowych przypadkach, wtedy przechowują one dane do technicznego sterowania sesji w pamięci przeglądarki. Po zamknięciu przeglądarki te dane są usuwane. W przypadku, gdybyśmy wyjątkowo chcieli przechowywać dane osobowe w pliku cookie w celach marketingowych i optymalizacji strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na przykład identyfikator użytkownika, zostaną Państwo o tym wyraźnie poinformowani.

Oczywiście można przeglądać nasze strony internetowe bez plików cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając w ustawieniach przeglądarki odpowiednią opcję. Brak akceptacji plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszych ofert.

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wejścia na stronę internetową.

Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych narzędzi.

 

Deklaracja o ochronie danych do korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do i przechowywane na serwerze Google, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja adresu IP, adres IP zostanie najpierw obcięty przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisały umowę.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora witryny internetowej firma Google wykorzystuje zebrane informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

1.         Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.         Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam analizować zachowania użytkowników podczas surfowania. Przez analizę zebranych danych jesteśmy w stanie zgromadzić informacje na temat wykorzystania poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i jej użyteczność. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględniany jest interes użytkowników w ochronie ich danych osobowych.

3.         Okres przechowywania

Dane te są usuwane, gdy nie są już niezbędne do celu ich rejestracji.

4.         Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zapisywaniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie własnej przeglądarki; informujemy jednak, że w takiej sytuacji nie będzie można korzystać w pełnym zakresie z wszelkich funkcji tej witryny internetowej. Można ponadto zapobiec zapisywaniu plików tworzonych przez cookie i danych odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (wraz z Twoim adresem IP), ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną w poniższym linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając następujące łącze. Zostanie wtedy utworzony plik cookie „Opt-out”, który będzie blokował w przyszłości gromadzenie danych odwiedzającego podczas odwiedzania tej witryny internetowej:

Dezaktywacja Google Analytics

 

Stosowanie wtyczki Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu internetowego Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwanej dalej „Google”.

Przy każdym wywołaniu usługi „Google Maps” Google zapisuje plik cookie, aby podczas wyświetlania strony ze zintegrowaną wtyczką „Google Maps” przetwarzać ustawienia i dane użytkownika. Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki, lecz wygasa po pewnym czasie, chyba że wcześniej zostanie usunięty ręcznie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie danych, możliwe jest wyłączenie usługi „Google Maps” i tym samym uniemożliwienie przesyłania danych do Google. W tym celu należy wyłączyć funkcję Java-Script w swojej przeglądarce. Zwraca się uwagę, że tym przypadku korzystanie z usługi „Google Maps” jest niemożliwe lub możliwe tylko w ograniczonym stopniu.

Korzystania z „Google Maps” oraz z informacji uzyskanych za pośrednictwem „Google Maps” ma miejsce zgodnie z warunkami użytkowania Google

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

oraz dodatkowe warunki handlowe dla „Google Maps”

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem jest dostarczenie map dla użytkownika strony internetowej.

 

Publikacja ogłoszeń o pracę / aplikacji o pracę online

Państwa dane aplikacyjne będą gromadzone i przetwarzane przez nas elektronicznie w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Jeżeli po złożeniu aplikacji nastąpi zawarcie umowy o pracę, Państwa dane mogą być przechowywane przez nas w Państwa aktach osobowych w celach organizacyjnych i administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tutaj na podstawie zgody, którą osoba ubiegająca się o pracę wyraża poprzez przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać wycofane w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli podanie o pracę zostanie odrzucone, przesłane dane zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o odrzuceniu podania. Nie dotyczy to przypadków, w których dłuższe przechowywanie jest konieczne ze względu na wymogi prawne (np. obowiązek przedstawienia dowodu zgodnie z ustawą o równym traktowaniu) lub w przypadku wyraźnej zgody zainteresowanej strony na dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych.

 

Formularz kontaktowy i kontakt drogą e-mailową

1.         Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do maski danych wejściowych zostaną nam przekazane i zapisane.

W momencie wysłania wiadomości dodatkowo zapisywane są następujące dane:

Poniżej znajduje się wykaz odpowiednich danych. Możliwe są następujące przykłady:

(1) Adres IP użytkownika

(2) Data i godzina rejestracji

W ramach procesu wysyłki użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oraz zostaje odesłany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.

W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do opracowania zapytania.

2.         Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.         Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski danych wejściowych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się e-mailem stanowi to również wymagany, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki mają na celu zapobiec nadużywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

4.         Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski danych wejściowych formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona.

5.         Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku kontaktu drogą e-mailową użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takiej sytuacji korespondencja nie może być kontynuowana.

W takiej sytuacji wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, są usuwane.

 

Korzystanie z bibliotek skryptów, Google Webfonts

Do wyświetlania tekstów na naszych stronach internetowych używamy tzw. czcionek internetowych. Są one udostępniane przez Google Inc. („Google”) (http://www.google.com/webfonts/). W tym celu po wywołaniu naszej strony przeglądarka wczytuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane biblioteki skryptów lub czcionek. Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie aktywuje połączenie z Google. Teoretycznie jest przy tym możliwe gromadzenie danych, jednakże obecnie nie ma jasności do tego, czy dane są rzeczywiście gromadzone i jeżeli tak, to w jakim celu. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych lub uniemożliwia dostęp do nich, zawartość jest wyświetlana przy użyciu standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Webfonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

Ogólne informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Google na stronie http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

 

Korzystanie z bibliotek skryptów, code.jquery.com

Nasza strona wykorzystuje jQuery Migrate dla zapewnienia stabilności technologii jQuery. W tym celu wywoływane są biblioteki programów z serwerów jQuery. Używana jest sieć CDN (Content delivery network) firmy Google. Jeśli funkcja jQuery Migrate była wcześniej wykorzystywana na innej stronie jQuery CDN, przeglądarka użyje buforowanej kopii. W przeciwnym razie konieczne będzie jej pobranie, przy czym następuje przesłanie danych z przeglądarki do jQuery Foundation („jQuery.org”). Państwa dane zostaną przesłane do USA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://code.jquery.com/ oraz w kodeksie postępowania jQuery Foundation.

 

Portal dla klientów

1.  Cel i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy naszym klientom możliwość korzystania z portalu dla klientów.

W portalu dla klientów znajdą Państwo przydatne dane i informacje o swojej umowie.

O ile nie pytamy o zgodę, gromadzone w związku z tym dane są nam potrzebne do realizacji świadczeń umownych w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Dlatego też gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe na ile jest to konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz do celów rozliczeniowych. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.  Kategorie i pochodzenie danych osobowych

W momencie zalogowania dodatkowo zapisywane są następujące dane użytkowania:

(1) Dane logowania (e-mail i hasło)

(2) Adres IP użytkownika

(3) Data i godzina zalogowania.

Przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca.

3.  Okres przechowywania

Dane dotyczące użytkowania są usuwane po 180 dniach bezczynności.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez użytkownika, natychmiast usuwane są wszystkie posiadane dane lub konto, o ile nie jest to sprzeczne z dłuższymi ustawowymi okresami przechowywania danych.

4.  Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako użytkownik mają Państwo możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili można zlecić zmianę przechowywane danych o sobie.

 

Informacje, usuwanie, blokowanie

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem operatora strony internetowej podanym w stopce redakcyjnej, mailem lub bezpośrednio z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych GRUPY GETEC.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych GRUPY GETEC:

Pan Holger Flemig,
EPRO Consult Dr. Prössel und Partner GmbH,
Wintergartenstraße 12,
04103 Leipzig,

getec@epro-consult.de

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o efektach rozpatrywania skargi, włącznie z możliwością złożenia środka prawnego przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...