Mamy energię na większe korzyści finansowe

Z GETEC można znacznie zmniejszyć koszty energii i uzyskać dobre wyniki finansowe

Obliczalne i niskie koszty energii są ważnym elementem składowym sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Z GETEC po swojej stronie można znacznie obniżyć koszty energii. Poprawia to wyniki finansowe przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie swobodę inwestowania. Dzięki niskim kosztom energii można też w znacznym stopniu przyczynić się do zabezpieczenia swojej lokalizacji i zwiększenia rentowności sprzedaży.

Dbamy o prostotę.
Zredukuj koszty energii dzięki GETEC – w przemyśle i w nieruchomościach.

Senken Sie Ihre Kosten

W następstwie rewolucji energetycznej i związanych z nią celów klimatycznych, efektywne rozwiązania energetyczne pozwalające zmniejszyć emisję CO2 i koszty energii odgrywają coraz większą rolę. W GETEC cele te są od samego początku wpisane w nasze DNA. Skupiamy się na całościowych koncepcjach energetycznych i uwzględniamy cały łańcuch tworzenia wartości u naszych klientów. Nasze koncepcje realizują oszczędności i oferują zrównoważone rozwiązania, które poprawiają efektywność dostaw energii. Nasze usługi obejmują budowę i optymalizację instalacji z ukierunkowanymi koncepcjami efektywności, a także zarządzanie danymi energetycznymi i paliwami.

Nasze referencje


Radici Chimica Deutschland GmbH

Radici Chimica Deutschland GmbH, przedsiębiorstwo chemiczne należące do włoskiej grupy Radici, produkuje w Zeitz Chemical Park ponad 100 000 ton kwasu adypinowego rocznie. Ten biały proszek jest materiałem wyjściowym do produkcji nylonu i innych tworzyw sztucznych stosowanych na przykład w przemyśle motoryzacyjnym i odzieżowym.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Nowoczesna i efektywna koncepcja dostaw energii dla przemysłu chemicznego.

Wyzwanie

Ponieważ dotychczasowe dostawy pary z elektrowni Mumsdorf zostały zakończone latem 2013 r. wskutek jej zamknięcia, kierownictwo firmy chemicznej szukało trwałych, wysoce wydajnych i ekonomicznych dostaw energii.

Cel

W ramach koncepcji dostaw należało dodatkowo unieszkodliwiać na miejscu szkodliwy dla klimatu podtlenek azotu (N2O) i w ten sposób zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. 

Nasze rozwiązanie

Firma GETEC zdecydowała się zainstalować dwa oddzielne kotły wodne o dużej pojemności. Jeden z nich jest opalany szczególnie ekonomicznym pyłem węgla brunatnego, drugi gazem ziemnym.

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

około 100 000 ton równoważników CO2 rocznie

Instalacja

Elektrociepłownia z 2 kotłami parowymi i turbiną parową przeciwprężną

Zasilanie

Para, energia elektryczna

Moc zainstalowana

moc cieplna: 37,1 MW
moc elektryczna: 681 kW

Możliwość neutralizacji problemu podtlenku azotu przy użyciu instalacji paleniskowej na pył węgla brunatnego była całkowicie poza zasięgiem naszych pomysłów. [....] Radici naprawdę oszczędza koszty w handlu emisjami na poziomie około miliona euro rocznie.


Jens Metzner

Kierownik zakładu Radici Chimica Deutschland GmbH w Chemie- und Industriepark Zeitz

Nasze usługi dla Radici Chimica

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Wykorzystanie gazów specjalnych

Termiczne wykorzystanie szkodliwych dla klimatu gazów specjalnych - czysta ochrona środowiska

Dowiedz się więcej

zasilania parą

Bezpieczne i niezawodne zaopatrzenie w parę

Dowiedz się więcej

UELZENA eG (Uelzen)

Grupa Uelzena jest jednym z wiodących dostawców w przetwórstwie spożywczym i mleczarskim. W zakładzie produkcyjnym w Uelzen, oprócz produkcji masła i tłuszczu maślanego, produkty klientów są suszone natryskowo za pomocą pary pod wysokim ciśnieniem.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Nowoczesna i efektywna koncepcja dostaw energii dla przemysłu mleczarskiego.

Wyzwanie

Modernizacja istniejącej kotłowni, która zaopatruje mleczarnię w parę, podczas pracy zakładu i bez przerw. 

Cel

Wysokie zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną w zakładzie w Uelzen powinno być zaspokajane w sposób bardziej ekonomiczny niż oddzielne wytwarzanie ciepła w istniejącej kotłowni i zasilanie energią elektrycznej z zewnątrz. Jednocześnie należało zminimalizować ryzyka związane z rewolucją energetyczną, takie jak wahania sieci czy całkowita awaria.

Nasze rozwiązanie

GETEC wybudował instalację skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z dwoma kogeneratorami i kotłem odzysknicowym. Na zakończenie instalacja zostanie uzupełniona o dwa nowe kotły na gaz ziemny (kotły o dużej pojemności wody), które zastąpią dwa z przestarzałych istniejących kotłów. Ponadto GETEC wspiera grupę Uelzena w zakresie energii elektrycznej przez realizację inteligentnego zarządzania obciążeniem. 

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

5050 t/rok

Kogenerator

4420 kWth, moc elektryczna: 4290 kW, nośnik energii: gaz ziemny

Zasilanie

Para wodna pod wysokim ciśnieniem, ciepło, energia elektryczna

Instalacja wytwarzania pary 

3 x 11 MWth, nadciśnienie pary 18 bar, nośnik energii gaz ziemny

Specjaliści ds. energii w GETEC dogłębnie przeanalizowali w procesy produkcyjne grupy Uelzena i stworzyli technologię energetyczną, która pasuje do firmy i harmonizuje z produkcją.

Dr. Peter Fichtl

Dyrektor zarządzający ds. produkcji i technologii UELZENA

Nasze usługi dla UELZENA

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

zdecentralizowane dostawy energii

Przyszłość jest zdecentralizowana. Dla większej wydajności, niezależności i elastyczności.

Dowiedz się więcej

Kogeneratory / elektrociepłownie

Ciepło i energia elektryczna z naszej własnej elektrociepłowni - decentralnie i wydajnie

Dowiedz się więcej

Haltermann Carless Deutschland GmbH

Haltermann Carless Deutschland GmbH jest jednym z wiodących europejskich producentów specjalnych chemikaliów i rozpuszczalników na bazie węglowodorów. Asortyment produktów obejmuje oleje do farb drukarskich, węglowodory o wysokiej czystości, propelenty na bazie węglowodorów, a także paliwa testowe i wzorcowe.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Nowoczesna i efektywna koncepcja dostaw energii dla przemysłu chemicznego.

Wyzwanie

Poprzednie dostawy energii na bazie oleju termicznego i pary wodnej nie spełniają już dzisiejszych wymagań i kryteriów efektywności. Aby zagwarantować niezawodność dostaw w przyszłości, konieczne było opracowanie nowej koncepcji dostaw.

Cel

„Gaz wentylacyjny” powstający na miejscu w zbiornikach magazynowych powinien być również efektywnie i w sposób przyjazny dla środowiska wykorzystywany jako źródło energii, zamiast być traconym w systemie dopalania termicznego, jak to miało miejsce wcześniej.

Nasze rozwiązanie

GETEC opracował wysoce wydajną, zrównoważoną i ekonomiczną koncepcję dostaw, która dostarcza olej termiczny i parę do całego zakładu produkcyjnego w Speyer. Inżynierowie GETEC wybrali dwa kotły na gaz ziemny, nagrzewające olej termiczny, oraz pośrednią wytwornicę pary z ciepła oleju termicznego. Cecha wyróżniająca: powstający podczas produkcji gaz wentylacyjny jest wykorzystywany termicznie w instalacji.

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

ok. 2800 ton rocznie

Podzespoły

2 nagrzewnice oleju termicznego zasilane gazem ziemnym
1 pośrednia wytwornica pary

Zasilanie

Olej termiczny o temperaturze zasilania 340 °C
Para nasycona o nadciśnieniu 23 bar i temperaturze ok. 222 °C

Moc zainstalowana

Nominalna moc cieplna nagrzewnicy oleju termicznego po 8300 kWth
Wydajność pośredniej wytwornica pary 13 ton pary na godzinę

Nasze usługi dla Haltermann Carless

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Wykorzystanie gazów specjalnych

Termiczne wykorzystanie szkodliwych dla klimatu gazów specjalnych - czysta ochrona środowiska

Dowiedz się więcej

zdecentralizowane dostawy energii

Przyszłość jest zdecentralizowana. Dla większej wydajności, niezależności i elastyczności.

Dowiedz się więcej

Klinikum Wahrendorff

Siedziba kliniki znajduje się w Sehnde, mieście leżącym ok. 20 km na wschód od stolicy kraju związkowego Hanoweru. Ponadto klinika posiada dwa oddziały w Ilten i Köthenwald. Kliniki oferują opiekę ambulatoryjną, częściowo stacjonarną i stacjonarną opiekę szpitalną w zakresie psychiatrii, medycyny psychosomatycznej i psychoterapii. Cała klinika posiada 310 łóżek szpitalnych i 253 miejsca na leczenie półstacjonarne. Ponad 1060 mieszkańców otrzymuje indywidualną i fachową opiekę w zróżnicowanych domostwach.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Zaopatrzenie szpitala w ciepło do ogrzewania pomieszczeń, wentylację, ciepłą wodę oraz, w razie potrzeby, w energię elektryczną z nowoczesnych, wydajnych systemów wytwarzania energii.

Cel

Opracowanie zrównoważonej koncepcji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla wszystkich oddziałów szpitalnych

Nasze rozwiązanie

Łącznie 32 ciepłownie na gaz ziemny lub lekki olej opałowy zaopatrują różne budynki.
GETEC wybudował dwa kogeneratory o mocy po 140 kW każdy w klinice Juliane Wahrendorff w Ilten oraz w obszarze domu opieki w Köthenwald.
Ciepło wytwarzane w kogeneratorach służy do zasilania podstawowego (ogrzewanie), a wytwarzana energia elektryczna jest wprowadzana do instalacji średniego napięcia w szpitalach w Ilten i Köthenwald. Jednocześnie modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci ciepłowniczej stworzyła zintegrowane systemy ciepłownicze, które umożliwiają zamykanie ciepłowni i tym samym optymalizację czasu pracy elektrociepłowni. W trakcie remontu w latach 2015/2016 wszystkie ciepłownie zostały zamienione na energooszczędne kotły kondensacyjne.

Liczby i fakty

Instalacja

32 ciepłownie o łącznej mocy 7,4 MW i 2 kogeneratory

Zasilanie

Elektrociepłownia: ciepło do ogrzewania pomieszczeń, wentylacja i ciepła woda
Kogenerator: ciepło i energia elektryczna

Nasze usługi dla Klinikum Wahrendorff

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

Miasto Turek (Polska)

PGKiM Turek rozpoczęło swoją działalność w 1956 r. i skupia w swojej strukturze całe spektrum usług komunalnych. Właścicielem sp. z o.o. jest w 100% Gmina Turek.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Die Liegenschaften der 28.000-Einwohnerstadt Turek benötigen rund 90.000 MWh Wärme jährlich.

Cel

Nowa ciepłownia powinna być przede wszystkim szczególnie ekonomiczna, aby zapewnić gminie długoterminowo niskie i stabilne koszty energii.

Nasze rozwiązanie

Firma GETEC przedłożyła koncepcję na miarę i gwarantuje miastu Turek ekonomiczne, przystępne i niezawodne dostawy ciepła na łączny okres 30 lat. Planowane jest zbudowanie nowej instalacji na działce nabytej specjalnie do tego celu. Od 2018 r. ciepłownia zastąpiła elektrownię Adamów jako dostawcę ciepła dla miasta Turek.

Liczby i fakty

Instalacja

2x kocioł gorącej wody, opalany pyłem węgla brunatnego lub gazem ziemnym (palniki dwupaliwowe)
1x gazowy kocioł gorącej wody

Zasilanie

Gorąca woda

Nasze usługi dla Turek

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

systemy wytwarzania energii

Zaopatrzenie w energię - wydajne i decentralne

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

a-ja Resort Grömitz

a-ja, spółka zależna DSR Hotel Holding, to nowa, silnie rozwijająca się marka hoteli wakacyjnych. Myśl przewodnia to najlepszy urlop za najlepszą cenę – hotel wellnessu dla każdego. Koncepcja a-ja oznacza demokratyzację luksusu w hotelarstwie urlopowym z modułami w postaci gastronomii, bogatej ofertą SPA i wrażeniem mieszkania w apartamencie.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Budowa nowego kogeneratora na parterze a-ja Resort Grömitz oraz podłączenie hydrauliczne do sieci ciepłowniczej poprzez stację hybrydową. Zwiększone wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji hałasu przez nadbałtycki kurort Grömitz oraz sam hotel stanowiły istotne wyzwanie, które zostało uwzględnione w planowaniu systemu już na wczesnym etapie projektu.

Cel

W ramach dalszej ekspansji marki a-ja w 2015 r. zakończono budowę nowego ośrodka wypoczynkowego a-ja w Grömitz, który został podłączony do sieci ciepłowniczej. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę odpowiedniego kogeneratora do produkcji własnej energii elektrycznej. 

Nasze rozwiązanie

GETEC wybudował w budynku a-ja Resort Grömitz kogenerator o mocy 140 kWel, zasilany gazem ziemnym.
Cała energia cieplna jest wprowadzana do sieci ciepłowniczej.

Liczby i fakty

Anlage

BHKW (KWK), Fernwärmehybridstation

Versorgung

Wärme, Strom 

Nasze usługi dla a-ja Resort Grömitz

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

Energia dla Szlezwiku-Holsztyna 

Energie für Schleswig-Holstein GmbH (ESH) została założona w 2016 roku jako spółka joint venture pomiędzy Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG i GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH z siedzibą w Magdeburgu. Od tego czasu ESH zapewniła kompleksową obsługę i niezbędną modernizację 450 ciepłowni. Ponad 8000 mieszkań jest zaopatrywanych w ciepło w sposób zrównoważony i zorientowany na przyszłość. 


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Efektywne projektowanie wytwornic ciepła i sieci ciepłowniczych wykorzystujących różne źródła energii

Wyzwanie

Zapatrzenie nieruchomości w ciepło wymaga dzisiaj uwzględnienia wielu czynników. Spektrum rozciąga się od przestrzeni wymaganej dla instalacji wytwórczych lub przesyłowych, poprzez niezawodność i przygotowanie na przyszłość, aż po zrównoważony rozwój i oczywiście koszty dostaw. 

Cel

Głównym celem jest modernizacja i obsługa ciepłowni w celu zapewnienia energooszczędnego wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w kontekście ochrony klimatu i niezawodności dostaw. W zależności od warunków regionalnych, ESH bada możliwości techniczne efektywnego projektowania wytwornic ciepła, sieci cieplnych i wykorzystania źródeł energii.

Nasze rozwiązanie

Ważną rolę w tym kontekście odgrywa wykorzystanie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w zdecentralizowanych kogeneratorach (CHP). Zastosowanie tej technologii wynagradzane jest korzystnym współczynnikiem PEF. Oznacza to, że spadają koszty budowy budynków ogrzewanych w ten sposób, ponieważ do stworzenia odpowiednio energooszczędnego budynku wymagany jest mniejszy nakład prac budowlanych. Na przykład wymaganych jest mniej materiałów izolacyjnych lub można zrezygnować z innych przedsięwzięć w celu polepszenia bilansu energetycznego, takich jak wykorzystanie energii słonecznej.

Liczby i fakty

Zasilanie

Ciepło

Liczba zasilanych mieszkań

8000

Liczba instalacji

450


Odkryj branże

GETEC dostarcza odpowiednie rozwiązanie energetyczne dla każdej branży. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla innych branż.

Dowiedz się więcej


Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...