Konkurencyjne, niezależne od sieci i pewne dostawy dzięki własnej produkcji energii elektrycznej

Energochłonne gałęzie przemysłu i przedsiębiorstwa coraz bardziej koncentrują się na maksymalnym bezpieczeństwie dostaw. W celu uniezależnienia własnych zakładów produkcyjnych lub wytwórczych od krótko- lub długoterminowych wahań i zakłóceń w publicznej sieci energetycznej, idealnym rozwiązaniem jest instalacja własnego systemu wytwarzania energii elektrycznej lub rozwiązania odizolowanego.

W przeciwieństwie do pracy równoległej z zasilaniem sieciowym, praca w trybie odizolowanym oznacza, że system wytwarzania energii elektrycznej jest niezależny od sieci (tzw. systemy off-grid) i jest eksploatowany niezależnie. W tym przypadku nie ma połączenia z publiczną siecią energetyczną.

Ten tryb pracy może zostać z jednej strony tymczasowo spowodowany przez techniczną blokadę lub odłączenie. Po przywróceniu stabilności sieci energetycznej następuje automatyczna synchronizacja z siecią. Z drugiej strony podłączenie do sieci elektrycznej może być niemożliwe lub nieekonomiczne. Wówczas praca w trybie odizolowanym może polegać na trwałym oddzieleniu od sieci energetycznej.

Jeśli jednak mimo to dojdzie do awarii w systemie pracującym w trybie odizolowanym, można go ponownie uruchomić np. za pomocą awaryjnego agregatu prądotwórczego (zwykle akumulatorów lub agregatów z silnikiem wysokoprężnym). Określane jest to mianem zdolności systemu wytwarzania energii elektrycznej do tzw. czarnego startu.

Z reguły instalacja wytwórcza klienta powinna być eksploatowana równolegle do sieci i przechodzić na tryb odizolowany tylko w przypadku krótkotrwałych przerw w dostawach. Wyzwaniem jest tutaj modulacja odpowiedniego systemu zarządzania odciążaniem. Reguluje to ukierunkowane odłączanie lub regulację odbiorników energii elektrycznej w celu uniknięcia przeciążenia wewnętrznej sieci zakładowej i tym samym autonomicznego spowodowania awarii systemu wytwarzania energii elektrycznej. Modulując tak złożony mechanizm sterowania, klient korzysta z know-how GETEC z wielu już zrealizowanych projektów.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...