Paliwa: podstawa wytwarzania energii

Paliwa: podstawa wytwarzania energii i indywidualnych dostaw poprzez zrównoważone połączenie źródeł energii

Przedsiębiorstwa przemysłowe muszą rozwiązywać szczególne wyzwania związane ze zmianami klimatu w sposób przyszłościowy i ekonomiczny. Szczególnie firmy o wysokim zapotrzebowaniu na energię mogą obniżyć swoje koszty poprzez zastosowanie efektywnych, nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Efektywne technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii również prowadzą do redukcji emisji CO2. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy indywidualną koncepcję dostaw energii, która stawia firmę w przyjaznej dla środowiska, przyszłościowej i optymalnej ekonomicznie pozycji. GETEC koncentruje się na przejrzystym zarządzaniu paliwem i szerokim koszyku energetycznym.


Paliwa pochodzenia biologicznego

Oprócz tradycyjnych paliw, takich jak gaz ziemny, olej opałowy i węgiel, od 2000 r. biogaz nabiera coraz większego znaczenia. Wsparcie rządu w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) sprzyja temu procesowi. GETEC eksploatuje również biogazownie do produkcji neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa, stanowiącego ekwiwalent gazu ziemnego. W wyniku fermentacji biomasy w biogazowniach powstaje palny gaz, tzw. gaz zielony, stanowiący ekwiwalent dla gazu ziemnego. Odpady i surowce odnawialne fermentują w instalacjach, a mikroorganizmy przekształcają węglowodany, białka i tłuszcze na metan i dwutlenek węgla. Biogaz może być następnie wykorzystany do regeneratywnego wytwarzania energii elektrycznej lub do zasilania sieci gazowej.

Zalety biogazu:

  • Zrównoważony rozwój: pozostałości materiałów i odpady są przetwarzane na cenną energię. Pozostałości pochodzenia biologicznego są usuwane z niewykorzystanych odpadów. Biogaz chroni również zasoby naturalne.
  • Przygotowany na przyszłość: odpady organiczne są dostępne wszędzie i w przyszłości nadal będą wytwarzane. Może to być dodatkowym źródłem dochodu także dla rolników.
  • Zdolności adaptacyjne: elektrociepłownie mogą być przystosowane do pracy z biogazem. Dzięki temu instalacje są eksploatowane efektywnie, a przy tym pozostają całkowicie przyjazne dla środowiska.

Pył pochodzenia biologicznego z włókien roślinnych jest neutralnym pod względem emisji CO2 paliwem do wytwarzania energii, które w następstwie rewolucji energetycznej staje się coraz ważniejsze. Pył pochodzenia biologicznego został opracowany we współpracy GETEC z międzynarodowym producentem żywności i dostosowany do właściwości własnej technologii GETEC opalania pyłem. Pył jest paliwem z krajowych surowców, absolutnie przyjaznym dla środowiska i odnawialnym. Energia pochodzi ze spalania włókien roślinnych. Pył pochodzenia biologicznego może być nieszkodliwie stosowany w systemach spalania pyłów w celu dostarczenia pary lub gorącej wody. Zrównoważony rozwój jest największą zaletą pyłu pochodzenia biologicznego. W połączeniu z pyłem z krajowego węgla brunatnego, pył pochodzenia biologicznego może być wykorzystany do poprawy bilansu CO2 istniejącego, konwencjonalnego systemu spalania węgla brunatnego. Ze względu na dostępność surowca naturalnego, ceny są obliczalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Pelety drzewne to krajowe, przyszłościowe i neutralne dla klimatu paliwo, które jest coraz częściej stosowane w sektorze przemysłowym. Elektrownie na biomasę mogą być efektywnie eksploatowane z użyciem peletów drzewnych i generować energię elektryczną, ciepło lub parę. Odpady drzewne są najpierw rozdrabniane w fabrykach peletów, suszone i prasowane do postaci peletów. Wykorzystanie paliwa jest wówczas w dużej mierze neutralne pod względem emisji CO2, a więc można w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Przedsiębiorstwa przemysłowe korzystają również z niezawodności dostaw, niskiego ryzyka transportowego i atrakcyjnego bilansu kosztów. Ponieważ pelety drzewne są niezależne od cen ropy i gazu, koszty peletów pozostaną w przyszłości stosunkowo niskie w porównaniu z alternatywnymi paliwami pochodzenia biologicznego.

W połączeniu z kotłem na biomasę zrębki drzewne mogą być bardzo skutecznie wykorzystywane. Technologia skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej jest przyjazna dla środowiska. Energia może być wykorzystywana bezpośrednio na miejscu w przedsiębiorstwie. Paliwo regeneracyjne jest produkowane z rozdrobnionego, mniej jednorodnego drewna i służy przede wszystkim jako surowiec dla przemysłu drzewnego. Podobnie jak w przypadku peletów drzewnych, firmy korzystają z ekologicznego, zrównoważonego rozwoju i stałych cen zakupu zrębków drzewnych. Magazynowanie wymaga jednak więcej miejsca, ponieważ zrębki drzewne są grubo cięte i dlatego mają większą gęstość nasypową niż np. tłoczone pelety o takiej samej zawartości energii.

Za pomocą „procesu zwęglania” można „zaprojektować” jednorodne paliwa z heterogenicznych bioodpadów, takich jak liście, odpady zielone, ścięte trawy lub domowe bioodpady. Proces hydrotermicznej karbonizacji (np. karbonizacji wodnej w podwyższonej temperaturze) jest procesem chemicznym służącym do prostej produkcji paliw węglopodobnych, gazu syntezowego, ciekłych frakcji ropy naftowej i próchnicy z biomasy. Jest to proces egzotermiczny polegający na uwalnianiu energii. Friedrich Bergius badał proces, który w ciągu kilku godzin technicznie naśladuje powstawanie węgla brunatnego (uwęglenie) zachodzące w przyrodzie przez tysiące lat. Obecnie istnieje kilka reaktorów badawczych w różnych miejscach. Badane są tam kombinacje materiałów wyjściowych i ich reakcji na skład paliwa i jego właściwości. Wysoka wydajność węglowa (stosunek węgla użytecznego do udziału węgla związanego w materiale wyjściowym), krótki czas reakcji (czas konwersji) oraz różnorodność przebiegu reakcji przyczyniają się do dalszego rozwoju procesu.Paliwa konwencjonalne

Ze względu na rozległą infrastrukturę i proste przetwarzanie gaz ziemny jest jednym z najczęściej stosowanych paliw w niemieckim przemyśle. Paliwo jest transportowane bezpośrednio do klienta rurociągami bez strat konwersji w przesyłaniu gazu ziemnego. Ze względu na szczególną wszechstronność tego źródła energii gaz ziemny jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i chłodu. Osiąga maksymalną sprawność przy wydajnym stosowaniu, powoduje niskie zanieczyszczenia i ulega spalaniu bez stałych pozostałości. Dzięki korzystnym stosunkom wodoru i węgla gaz ziemny emituje tylko niewielką ilość CO2.

 

Wykorzystanie gazu ziemnego:

  • Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej: elektrociepłownie wykorzystują gaz ziemny jako paliwo. W optymalnych warunkach elektrociepłownia może osiągnąć sprawność na poziomie prawie 95%.
  • Mobilność: gaz ziemny jest znacznie tańszy niż benzyna czy olej napędowy i charakteryzuje się czystym spalaniem. Silniki na gaz ziemny redukują emisję CO2 i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska.

Olej opałowy jest ważnym źródłem energii w przemyśle. W procesie przeróbki materiałowej ropy naftowej powstaje użyteczny olej opałowy, który dzieli się na ciężki, średnio ciężki, lekki i bardzo lekki. Największa różnica polega na gęstości składników. W nowoczesnych elektrociepłowniach bardzo lekki olej opałowy może być łączony z innymi paliwami i stanowić nośnik energii. Korzyści są oczywiste: wysoka efektywność energetyczna, niezależność dostaw i niezawodność magazynowania energii. Można reagować na bieżące ceny rynkowe i zabezpieczać swoje dostawy energii. Ponadto dostawa oleju opałowego nie wymaga skomplikowanej infrastruktury przyłączeniowej ani żadnych kosztów utrzymania. W przypadku chwilowych szczytów mocy olej opałowy jest optymalnym uzupełnieniem alternatywnych źródeł energii pierwotnej ze względu na jego swobodne magazynowanie. Nowoczesne systemy magazynowania i dozowania zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i niezawodności.

Technologia wytwarzania pyłu z węgla brunatnego umożliwia wykorzystanie paliwa krajowego, którego nie należy jednak mylić z surowym węglem brunatnym, stosowanym w wielu elektrowniach. Do produkcji pyłu węgla brunatnego, w szczególności wysokiej jakości węgla brunatnego o specjalnych właściwościach spalania oraz niewielkiej ilości obojętnego materiału, jest on wydobywany, przetwarzany, suszony i mielony. W procesie uzdatniania powstaje szczególnie jednorodne paliwo stałe, którego atutami są niska zawartość wody i stała wartość opałowa. Długoterminowo stabilne ceny mogą być zagwarantowane przez złoża w środkowych Niemczech, na Łużycach i w dolnym biegu Renu. Niskie koszty produkcji paliwa zapewniają przewagę kosztową nad alternatywnymi źródłami energii pierwotnej, takimi jak olej opałowy i gaz ziemny.

Paliwa otrzymywane z odpadów są bardzo ważne ze względu na ich znaczenie ekologiczne i ekonomiczne. Udział tzw. paliw zastępczych również rośnie ze względu na rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju. Pochodzenie ma drugorzędne znaczenie: odpady mogą pochodzić z gospodarstw domowych lub przemysłu. Ponowne wykorzystanie oszczędza cenne zasoby naturalne i redukuje emisję CO2. W zależności od jednorodności paliwa, jego składu i średniej wartości opałowej, technologie instalacji do energetycznego wykorzystania takich paliw są niezwykle niejednorodne.

 

Przykłady wykorzystania paliw zastępczych:

  • elektrownie przemysłowe
  • spalarnie śmieci
  • przemysł produkcji cementu i wapna

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...