7. Forum Energetyczne Niemiec Wschodnich

Wagner: „Pomyśl także o rewolucji energetycznej na rynku ciepła”

Już po raz siódmy w Lipsku odbyło się Forum Energetyczne Niemiec Wschodnich. W ciągu dwóch dni 400 przedstawicieli biznesu, nauki i polityki omówiło aktualny rozwój sytuacji w przemyśle energetycznym oraz wymagania polityki energetycznej pod hasłem „Jak uzyskać zwrot w dziedzinie energii”?. W dyskusji panelowej na temat łączenia sektorów CEO grupy Thomas Wagner wezwał do silniejszego skoncentrowania się na sektorze ciepłowniczym w procesie transformacji energetycznej, jak również na zdecentralizowanym wytwarzaniu energii i  energooszczędności.

Thomas P. Wagner, Group CEO i CEO segmentu przemyslowego (w srodku)
Thomas P. Wagner, Group CEO i CEO segmentu przemyslowego (w srodku)
Thomas P. Wagner, Group CEO i CEO segmentu przemyslowego (w srodku)

„Rewolucja energetyczna była do tej pory uważana raczej za przemiany na rynku energii elektrycznej. Rynek grzewczy był natomiast często wyłączany z dyskusji politycznej. Było to błędem, gdyż akurat tutaj „owoce wiszą dość nisko”. Niestabilne odnawialne źródła energii nadal potrzebują współgraczy, zapewniających obciążenie podstawowe. Nowoczesne zdecentralizowane rozwiązania w zakresie wytwarzania energii oraz poprawa efektywności energetycznej są punktami wyjścia, które przyczyniają się do sukcesu rewolucji energetycznej. W tym celu firmy potrzebują również bezpieczeństwa planowania, którego obecnie brakuje z powodu odroczenia ustawy 100. dni (niemiecka ustawa zbiorcza o energii – Energiesammelgesetz) i prawa energetycznego budynków”, argumentował Thomas Wagner podczas dyskusji.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: dr Joachim Kolling (BMW Group), Peter Franke (BNetzA), dr Alexander Vogel (e.dis), prof. dr Klaus Dieter Barbknecht (TU Bergakademie Freiberg) i dr Oliver Weinmann (TU Bergakademie Freiberg), wysokiej rangi przedstawiciele przemysłu, nauki i polityki.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z CEO grupy Thomasem Wagnerem, udzielonym TV Berlin z okazji 7. Forum Energetycznego Niemiec Wschodnich. Wywiad zaczyna się od 6 minuty i 25 sekundy.

Czy chcesz załadować zawartość z YouTube?

Więcej na ten temat w naszej polityce prywatności.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...