Niezależność i bezpieczeństwo z własnym zasilaniem

Zdecentralizowane dostawy energii dla przedsiębiorstw przemysłowych

Jako oferent zdecentralizowanych koncepcji dostaw energii, GETEC jest od wielu lat partnerem dla przemysłu. Ekonomiczne, bezpieczne i efektywne dostawy energii stanowią coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorstw przemysłowych w czasach transformacji energetycznej i reform polityki energetycznej. GETEC planuje, finansuje, buduje i obsługuje zorientowane na popyt instalacje wytwarzania energii.

Model przyszłości zdecentralizowanych dostaw energii

Krajobraz dostaw energii w Niemczech, który charakteryzuje się centralnymi, wielkoobszarowymi zakładami, ulega znacznym przemianom. Ze względu na słabe sygnały na rynku energii elektrycznej duże, nieelastyczne jednostki wytwórcze, które nie są dostosowane do zapotrzebowania, nie mogą być eksploatowane w ogóle lub są eksploatowane nieekonomicznie. Sieci elektroenergetyczne w Niemczech są w dużym stopniu obciążone ze względu na wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych, tak więc zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej wymaga dużych inwestycji w niemiecką sieć elektroenergetyczną. Rozbudowa sieci od lat słabnie. Zdecentralizowane wytwarzanie energii elektrycznej odciąża sieć na poziomie dystrybucji. Bliskość konsumentów i elastyczność zapewniają, że produkcja jest dostosowana do przebiegu zapotrzebowania poszczególnych klientów. Jednocześnie wykorzystanie zdecentralizowanych elektrociepłowni udostępnia wysokowydajną technologię, która w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa w energochłonnym przemyśle stoją zatem przed zadaniem zapewnienia zrównoważonych dostaw ciepła procesowego i energii elektrycznej do ich produkcji.

 

Elastyczność i niezawodność dzięki odpowiedniej mieszance paliw

Ze względu na swoje właściwości, energia wiatrowa i słoneczna nie może zagwarantować stałego zaopatrzenia w energię potrzebną większości zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Decydującą rolę odgrywa w tym przypadku zrównoważona mieszanka paliwowa, dostosowana do potrzeb odbiorcy oraz do warunków lokalizacyjnych i granicznych.

Oprócz bardziej tradycyjnych paliw, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel, w ostatniej dekadzie większą uwagę na rynku zyskały paliwa alternatywne, takie jak biogaz, biomasa i paliwa zastępcze. Ze względu na niższą gęstość energetyczną i ograniczoną dostępność, paliwa te są szczególnie odpowiednie do stosowania w małych zdecentralizowanych elektrociepłowniach lub elektrowniach.


 

Innowacyjne technologie

W ciągu ostatnich 10 lat ceny zdecentralizowanych elektrowni spadły o 75%, czyniąc je bardziej wydajnymi, niezawodnymi i przede wszystkim dojrzałymi do wykorzystania na skalę przemysłową.

Efektywne wykorzystanie energii zawartej w paliwie poprzez skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz wysoka niezawodność takich systemów czynią je szczególnie atrakcyjnymi. Różnorodność dostępnych na rynku technologii pozwala na wykorzystanie szerokiej gamy paliw i realizację wielu koncepcji z dowolnym wyborem proporcji użytecznej energii cieplnej lub elektrycznej. Dzięki temu zdecentralizowane jednostki wytwórcze mogą w pełni sprostać wymaganiom większości przemysłowych odbiorców energii, zarówno pod względem jakości, jak i ilości.

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami dla zdecentralizowanego wytwarzania energii są kogeneratory (CHP), turbiny parowe i turbiny gazowe w połączeniu z kotłem odzysknicowym

Szczególnie wszechstronne i opłacalne jest wykorzystanie do zasilania energią kogeneratorów. Mogą one być dostosowane do różnych paliw, takich jak gaz ziemny, biogaz itp., i mogą być ekonomicznie wykorzystywane w zakresie od 100 kilowatów do 10 megawatów. Dlatego nadają się nie tylko do zastosowań przemysłowych, ale również dla dostawców ciepła, gmin i dużych nieruchomości – przez co są często stosowaną technologią.

Sposób działania instalacji gazowo-parowej
Sposób działania instalacji gazowo-parowej
Sposób działania instalacji gazowo-parowej
 
 

Dopłaty i ulgi podatkowe

W dniu 25 stycznia 2002 r. weszła w życie Ustawa o utrzymaniu, modernizacji i rozbudowie instalacji skojarzonego wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, w skrócie ustawa KWK, która od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Stanowi ona podstawowy element ustawowego wsparcia dla kogeneratorów. Zawiera trzy różne mechanizmy promocji:

  • Ulga podatkowa dla wykorzystywanego paliwa → zwolnienie z podatku energetycznego
  • Tymczasowe premie za wytworzoną energię elektryczną netto → dopłata do kogeneracji
  • Szczególny status prawny energii z kogeneracji → priorytet wprowadzania do sieci

 

Zalety i wady zdecentralizowanego wytwarzania energii

Zdecentralizowane wytwarzanie energii za pomocą wysokosprawnych elektrociepłowni gwarantuje ekonomiczne i zrównoważone wykorzystanie ograniczonych zasobów (paliw) w porównaniu do oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wytwarzanie energii elektrycznej w pobliżu odbiorców zmniejsza straty w przesyle energii wynikające z długich tras i umożliwia skuteczną kontrolę mocy.

Zdecentralizowana elektrociepłownia, opierając się na wyższej sprawności, jest sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. (Przykład: 1 MWel CHP pozwala zaoszczędzić ok. 40% CO2 w porównaniu z konwencjonalną produkcją energii elektrycznej i ciepła)

Możliwość pracy kogeneratora w trybie odizolowanym pozwala na ciągłe, nieprzerwane zasilanie instalacji energią elektryczną nawet w przypadku awarii sieci i gwarantuje większą dostępność dla odbiorcy energii.

Zdecentralizowane dostawy energii, szczególnie w połączeniu z systemami magazynowania energii cieplnej lub elektrycznej, stanowią koncepcję przyszłości rynku energii (zarządzanie obciążeniem).

Ryzyko i obciążenia związane z planowaniem, finansowaniem i realizacją instalacji oraz ich eksploatacją i konserwacją stanowią wyższe koszty dla odbiorcy energii. Opłaty te mogą zostać przekazane stronie trzeciej (wykonawcy) w ramach umowy o świadczenie usług. Odbiorcy energii mogą całkowicie poświęcić się swojej podstawowej działalności, nadal korzystając z zalet nowoczesnej, wydajnej i niezawodnej zdecentralizowanej elektrowni.


GETEC – partner w zakresie zdecentralizowanych dostaw energii

GETEC ma ponad 20 lat doświadczenia w zaopatrywaniu swoich klientów. GETEC buduje instalacje zgodnie z własnymi planami i zatwierdzeniami oraz posiada bogate doświadczenie nie tylko w budowie, ale również w eksploatacji i serwisie kilkuset istniejących instalacji. Firmy, które wybrały GETEC, korzystają z tego know-how.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...