3. Doprowadzanie ciepła parą pod wysokim ciśnieniem

Nawet dzisiaj para w postaci pary pod wysokim ciśnieniem odgrywa ważną rolę w dostarczaniu ciepła do zastosowań przemysłowych. Ale dlaczego tak jest? Samo wytwarzanie pary jest technicznie dość proste i odbywa się w kotłowniach parowych. Wymaganym medium roboczym jest woda, która jest dostępna na całym świecie. Para wodna ma szczególnie wysoką gęstość energii, ponieważ w wyniku odbioru energii zmienia się ze stanu gazowego w ciekły, uwalniając w ten sposób ciepło parowania lub entalpię parowania. Ten proces nazywany jest skraplaniem.

Ogrzanie wody od 0°C do 100°C wymaga jedynie około 10% energii potrzebnej do odparowania wody w temperaturze 100°C. Ta ilość energii potrzebna do odparowania znana jest jako entalpia parowania. Właśnie ta energia może być ponownie wykorzystana, gdy para się skrapla.

Oznacza to, że tylko stosunkowo niewielkie ilości pary wodnej muszą być wytwarzane i transportowane do przesyłania relatywnie dużych ilości energii. Wysiłek i korzyści pozostają tu w bardzo korzystnej proporcji. Para wodna pochłania energię, gdy ciepło nadal jest dostarczane do wody powyżej temperatury wrzenia zależnej od ciśnienia, i uwalnia tę energię w procesie skraplania – gdy para wodna ponownie staje się płynną wodą (kondensatem) poprzez odbiór energii.

Podczas skraplania 1 t pary uwalniane jest ok. 700 kWh ciepła użytkowego i ok. 1 m³ kondensatu powraca do kotła parowego. Jeżeli dla porównania w wymienniku ciepła ma być dostarczona taka sama ilość ciepła przez wodę grzewczą, należy przepompować ok. 31 m³ wody do wymiennika ciepła i z powrotem do wytwornicy ciepła (zakładając różnicę temperatur 20 K, np. temperatura zasilania 90°C, temperatura powrotu 70°C). Para wodna jest zatem bardziej odpowiednim medium do dostarczania ciepła, szczególnie w przypadku dużych mocy grzewczych.

Para wodna może być dostarczana w wyższej temperaturze niż gorąca woda, co jest kolejną zaletą, ponieważ niektórzy odbiorcy pary wymagają wyższych temperatur. Ponadto podczas skraplania osiągane są bardzo wysokie współczynniki przenikania ciepła, co oznacza możliwość stosowania stosunkowo małych, a tym samym ekonomicznych powierzchni wymiany ciepła.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...