Paliwa pochodzenia biologicznego

Oprócz tradycyjnych paliw, takich jak gaz ziemny, olej opałowy i węgiel, od 2000 r. biogaz nabiera coraz większego znaczenia. Wsparcie rządu w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) sprzyja temu procesowi. GETEC eksploatuje również biogazownie do produkcji neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa, stanowiącego ekwiwalent gazu ziemnego. W wyniku fermentacji biomasy w biogazowniach powstaje palny gaz, tzw. gaz zielony, stanowiący ekwiwalent dla gazu ziemnego. Odpady i surowce odnawialne fermentują w instalacjach, a mikroorganizmy przekształcają węglowodany, białka i tłuszcze na metan i dwutlenek węgla. Biogaz może być następnie wykorzystany do regeneratywnego wytwarzania energii elektrycznej lub do zasilania sieci gazowej.

Zalety biogazu:

  • Zrównoważony rozwój: pozostałości materiałów i odpady są przetwarzane na cenną energię. Pozostałości pochodzenia biologicznego są usuwane z niewykorzystanych odpadów. Biogaz chroni również zasoby naturalne.
  • Przygotowany na przyszłość: odpady organiczne są dostępne wszędzie i w przyszłości nadal będą wytwarzane. Może to być dodatkowym źródłem dochodu także dla rolników.
  • Zdolności adaptacyjne: elektrociepłownie mogą być przystosowane do pracy z biogazem. Dzięki temu instalacje są eksploatowane efektywnie, a przy tym pozostają całkowicie przyjazne dla środowiska.

Pył pochodzenia biologicznego z włókien roślinnych jest neutralnym pod względem emisji CO2 paliwem do wytwarzania energii, które w następstwie rewolucji energetycznej staje się coraz ważniejsze. Pył pochodzenia biologicznego został opracowany we współpracy GETEC z międzynarodowym producentem żywności i dostosowany do właściwości własnej technologii GETEC opalania pyłem. Pył jest paliwem z krajowych surowców, absolutnie przyjaznym dla środowiska i odnawialnym. Energia pochodzi ze spalania włókien roślinnych. Pył pochodzenia biologicznego może być nieszkodliwie stosowany w systemach spalania pyłów w celu dostarczenia pary lub gorącej wody. Zrównoważony rozwój jest największą zaletą pyłu pochodzenia biologicznego. W połączeniu z pyłem z krajowego węgla brunatnego, pył pochodzenia biologicznego może być wykorzystany do poprawy bilansu CO2 istniejącego, konwencjonalnego systemu spalania węgla brunatnego. Ze względu na dostępność surowca naturalnego, ceny są obliczalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Pelety drzewne to krajowe, przyszłościowe i neutralne dla klimatu paliwo, które jest coraz częściej stosowane w sektorze przemysłowym. Elektrownie na biomasę mogą być efektywnie eksploatowane z użyciem peletów drzewnych i generować energię elektryczną, ciepło lub parę. Odpady drzewne są najpierw rozdrabniane w fabrykach peletów, suszone i prasowane do postaci peletów. Wykorzystanie paliwa jest wówczas w dużej mierze neutralne pod względem emisji CO2, a więc można w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Przedsiębiorstwa przemysłowe korzystają również z niezawodności dostaw, niskiego ryzyka transportowego i atrakcyjnego bilansu kosztów. Ponieważ pelety drzewne są niezależne od cen ropy i gazu, koszty peletów pozostaną w przyszłości stosunkowo niskie w porównaniu z alternatywnymi paliwami pochodzenia biologicznego.

W połączeniu z kotłem na biomasę zrębki drzewne mogą być bardzo skutecznie wykorzystywane. Technologia skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej jest przyjazna dla środowiska. Energia może być wykorzystywana bezpośrednio na miejscu w przedsiębiorstwie. Paliwo regeneracyjne jest produkowane z rozdrobnionego, mniej jednorodnego drewna i służy przede wszystkim jako surowiec dla przemysłu drzewnego. Podobnie jak w przypadku peletów drzewnych, firmy korzystają z ekologicznego, zrównoważonego rozwoju i stałych cen zakupu zrębków drzewnych. Magazynowanie wymaga jednak więcej miejsca, ponieważ zrębki drzewne są grubo cięte i dlatego mają większą gęstość nasypową niż np. tłoczone pelety o takiej samej zawartości energii.

Za pomocą „procesu zwęglania” można „zaprojektować” jednorodne paliwa z heterogenicznych bioodpadów, takich jak liście, odpady zielone, ścięte trawy lub domowe bioodpady. Proces hydrotermicznej karbonizacji (np. karbonizacji wodnej w podwyższonej temperaturze) jest procesem chemicznym służącym do prostej produkcji paliw węglopodobnych, gazu syntezowego, ciekłych frakcji ropy naftowej i próchnicy z biomasy. Jest to proces egzotermiczny polegający na uwalnianiu energii. Friedrich Bergius badał proces, który w ciągu kilku godzin technicznie naśladuje powstawanie węgla brunatnego (uwęglenie) zachodzące w przyrodzie przez tysiące lat. Obecnie istnieje kilka reaktorów badawczych w różnych miejscach. Badane są tam kombinacje materiałów wyjściowych i ich reakcji na skład paliwa i jego właściwości. Wysoka wydajność węglowa (stosunek węgla użytecznego do udziału węgla związanego w materiale wyjściowym), krótki czas reakcji (czas konwersji) oraz różnorodność przebiegu reakcji przyczyniają się do dalszego rozwoju procesu.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...