GETEC GE²O: Ofensywa efektywności energetycznej GETEC

Analiza, koncentracja i podnoszenie potencjału oszczędności energii

W ramach strategicznego partnerstwa GETEC oferuje wszystkie usługi ze swojego pakietu działań opracowanych specjalnie dla przemysłu w celu zwiększenia efektywności energetycznej w produkcji. Uwzględnione są wszystkie strategiczne, organizacyjne i techniczne obszary działania na rzecz długoterminowej, energetycznej koncepcji ekonomicznej przedsiębiorstwa klienta, identyfikowane są potencjały i następnie wdrażane niezbędne środki.

Nasze know-how i doświadczenie skumulowaliśmy we własnej firmie GETEC Efficiency GmbH.


Redukcja zużycia energii, poprawa bilansu CO2

Przestarzałe elektrownie lub zakłady produkcyjne są często nieefektywne. Charakteryzują się one wysokim zużyciem energii, a poszczególne elementy nie są optymalnie do siebie dopasowane. Powoduje to niepotrzebne emisje, które zanieczyszczają klimat. Optymalizacja zużycia energii może już teraz prowadzić do znacznego wzrostu efektywności.

W tym miejscu w grę wchodzą specjaliści GETEC, którzy nie tylko analizują zużycie energii, ale także opracowują koncepcję dostosowaną do indywidualnych potrzeb po dokładnym przyjrzeniu się wszystkim procesom energetycznym. Wiąże się to z wysokowydajnym wytwarzaniem i możliwie najbardziej ekonomicznym wykorzystaniem energii, jak również ze środkami niezbędnymi w produkcji w celu zmniejszenia zużycia energii.
Energy savings performance contracting or energy savings partnership: GETEC invests into your system

In a comprehensive energy concept, GETEC combines all measures by means of which considerable energy savings can often be realised. GETEC guarantees these savings for the entire contract term. In the context of a partnership, GETEC is funding all of the necessary investments and energy savings procedures, enabling the customer to invest their resources in the core business. This represents a financial relief for the customer, as no cash-out is required.

The GETEC products energy savings performance contracting and energy savings partnership are the perfect solutions in this case.

The return on necessary investments is generated by the energy costs saved during the contract term. As a result, the projects are virtually self-funded. This kind of efficiency partnership has considerable advantages for the industrial enterprise: It benefits from contractually guaranteed energy savings. The efficiency in the production is stepped up, emissions are reduced, thereby improving the company’s carbon footprint – all without the need for GETEC’s customer to contribute any of its own resources.

Energy savings performance contracting initially enables the customer to take advantage of the improved carbon footprint and by the end of the contract term to reap the full benefits generated by the lower energy costs and the implemented energy efficiency measures. Some customers prefer to enjoy the economic paybacks immediately. The energy savings partnership is the perfect solution for this scenario. With this option of realised procedures, the customer benefits from lower energy costs immediately after the measures have been implemented – guaranteed for the entire contract term!Znormalizowana procedura zapewnia potencjał oszczędności w przemyśle

Po wszechstronnej analizie aktualnej sytuacji we wszystkich istotnych obszarach działania związanych z energią, drugim krokiem jest opracowanie całościowego harmonogramu dla długoterminowej, korzystnej koncepcji przedsiębiorstwa klienta.

Analiza przeprowadzana jest przy tym od wewnątrz na zewnątrz. Po analizie zapotrzebowania na energię następuje analiza produkcji energii, a następnie rozważenie uwarunkowań dotyczących zakupu energii. Przebieg projektu ustalany jest szczegółowo z klientem. Po określeniu odpowiednich składników instalacji oszacowanie potencjałów oszczędnościowych następuje w badaniu wstępnym. W szczegółowym badaniu te szacunkowe potencjały oszczędności są precyzowane, dobierane są odpowiednie przedsięwzięcia i obliczana jest efektywność ekonomiczna. Po zawarciu umowy gwarancji oszczędności energii przedsięwzięcia są wdrażane według stopnia energooszczędności lub stopnia usprawnienia produkcji. Po wdrożeniu wszystkich przedsięwzięć powstają gwarantowane oszczędności uzgodnione w umowie. W ramach kontroli jakości stale przeprowadzane jest raportowanie i ciągła optymalizacja w odniesieniu do produkcji oszczędzającej zasoby.

 

Korzyści dla środowiska naturalnego

Korzyści dla klienta

 • Znaczący wzrost efektywności
 • Oszczędność energii
 • Redukcja emisji CO2
 • Redukcja innych emisji (tlenek azotu, pył itp.)
 • Efektywne gospodarowanie zasobami pozwala uniknąć niepotrzebnej rozbudowy pojemności
 • Redukcja kosztów
 • Modernizacja w celu zwiększenia wartości
 • Amortyzacja inwestycji
 • Zarządzanie energią w celu zapewnienia zrównoważonej jakości
 • Bez ryzyka dzięki gwarancji sukcesu
 • Najwyższa dostępność
 • Zabezpieczone finansowanie

Szczególnie innowacyjnym projektem w dziedzinie poprawy efektywności jest transformacja ciepła GETEC. W specjalnym procesie tracone ciepło odpadowe o niskim poziomie temperatury jest przekształcane w ciepło użytkowe o wyższej wartości. W tym procesie nie zużywa się dodatkowej energii pierwotnej. Jedynie zawartość energii traconego ciepła jest wykorzystywana do ponownego udostępnienia części tego ciepła w procesach produkcyjnych jako ciepła użytkowego. W czasach rewolucji energetycznej, głównego zadania w postaci redukcji emisji CO2 w przemyśle i zainteresowania klientów utrzymaniem możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów w firmie, takie innowacyjne rozwiązania będą składnikiem przyszłych koncepcji dostaw energii.Nasz pomysł to korzyść ekonomiczna dla klienta i korzyść ekologiczna dla środowiska

Dzięki partnerskim modelom energetycznych umów serwisowych GETEC i jego klienci wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska. Dzięki wdrożonym działaniom na rzecz efektywności redukuje się emisję CO2, a tym samym odciąża środowisko naturalne.

GETEC oszczędza średnio około 30 procent energii dla klientów w kontraktach energooszczędnych. Głównym obszarem działania jest uwzględnienie procesu produkcji i optymalizacji przekrojowych technologii produkcji, takich jak oświetlenie, sprężone powietrze, napędy, chłodnictwo i wentylacja.

Ponadto klienci GETEC czerpią korzyści z przejrzystości stworzonej w dziedzinie energii, aby zapewnić długoterminową, korzystną orientację ich przedsiębiorstw oraz zabezpieczyć ich sukces.


Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...