Mamy energię na większą efektywność ekonomiczną.

Większa płynność pozwala oszczędzić kapitał własny i wykorzystać zasoby w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorstwa

Zmniejszenie obciążenia bilansu: pozabilansowe finansowanie dostaw energii zwiększa płynność finansową firmy. Dzięki naszym dopasowanym do potrzeb klienta rozwiązaniom można znacznie odciążyć bilans, unikając wysokich inwestycji. Oznacza to: większą swobodę finansową i większą elastyczność w realizacji projektów inwestycyjnych w podstawowej działalności.

Nasze rozwiązania energetyczne chronią nie tylko środowisko, ale także bilans i płynność finansową naszych klientów.


Heiko Laubheimer

CFO GETEC GROUP
shutterstock_267956693_nebenkosten

W sferze energetycznych umów serwisowych GETEC nie tylko przejmuje wszystkie zadania związane z dostawą energii do instalacji lub obiektów klienta, lecz również realizuje dla nich dalsze wartości dodane, takie jak finansowanie inwestycji. Przeniesienie zarządzania operacyjnego i dostaw energii na GETEC zmniejsza również techniczne i ekonomiczne ryzyko operacyjne. Przejęcie gwarancji działania, wydajności i cen zwiększa dokładność planowania ekonomicznego.

Nasze referencje


Industriepark Friedrichsort, Kiel

Park Friedrichsort w Kilonii jest położony blisko przyrody, lecz jest to park przemysłowy. Dawne zakłady Maschinenbau Kiel (MaK) rozwinęły się w kwitnące miejsce produkcji nowoczesnych maszyn ciężkich. Dzięki dostępowi do Kieler Förde i własnemu połączeniu kolejowemu, międzynarodowe przedsiębiorstwa z branży budowy silników, techniki kolejowej i odlewni, jak również inni usługodawcy i dostawcy korzystają z optymalnych warunków infrastrukturalnych we Friedrichsort. Park przemysłowy, zatrudniający około 1200 pracowników i zajmujący powierzchnię 65 ha w Kilonii, stanowi duży ośrodek przemysłowy i jest ważnym pracodawcą.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Kompletna struktura zasilania parku przemysłowego miała zostać przejęta przez jednego dostawcę. W trakcie tego procesu konieczne były szeroko zakrojone remonty i modernizacje.

Cel

Przekazane instalacje zasilające miały być nie tylko remontowane i modernizowane przez nowego operatora, ale również finansowane

Nasze rozwiązanie

Od 2001 roku GETEC jest w pełni odpowiedzialny za dostawy energii i mediów, zarządzanie instalacjami i budynkami w ramach indywidualnych rozwiązań kontraktowych dla klientów parku przemysłowego, przejmując przy tym ryzyko funkcjonalne i kosztowe. Obejmuje to zasilanie parą wodną do celów produkcyjnych i grzewczych, energią elektryczną, sprężonym powietrzem, wodą pitną, wodą gaśniczą i chłodzącą, a także gazem ziemnym do hamowni silnikowych.

Liczby i fakty

para

Centralnie: 2 kotły wodne (4200 kW + 1300 kW)
Decentralnie: 1 kocioł wodny (215 kW), 4 termy (230 kW), 20 promienników niskotemperaturowych (680 kW), co odpowiada łącznie 1125 kW

Sprężone powietrze i gaz ziemny

Sprężone powietrze: 3 sprężarki o łącznej wydajności 2800 m³/h
Zasilanie gazem ziemnym: w 3 stopniach ciśnienia z mocą przyłączeniową  5700 kW

Energia elektryczna i woda

Energia elektryczna: sieć średniego napięcia z 9 stacjami transformatorowymi (moc przyłączeniowa 16 000 kW)
Woda: wkrótce nastąpi zaprzestanie eksploatacji studni. Zaopatrzenie będzie następnie realizowane przez sieć miejską. W ciągu ostatnich trzech lat dostarczono ok. 22000 m³ rocznie.

Nasze usługi dla Industriepark Friedrichsort

eksploatacja parków przemysłowych

Dbamy o całą infrastrukturę logistyczną - od dostaw energii i wody aż po ochronę zakładów i infrastrukturę sieciową.

Dowiedz się więcej

zdecentralizowane dostawy energii

Przyszłość jest zdecentralizowana. Dla większej wydajności, niezależności i elastyczności.

Dowiedz się więcej

rozwiązania w zakresie dostaw

Proste i niezawodne zaopatrzenie dzięki GETEC

Dowiedz się więcej

Milchwerke Mittelelbe, Stendal (Saksonia-Anhalt)

Zakłady Milchwerke Mittelelbe GmbH, dysponujące 14 kolumnami rozpryskowymi i innymi nowoczesnymi instalacjami produkcyjnymi, napełniającymi i pakującymi, przetwarzają do 350 000 ton mleka rocznie na najwyższej klasy produkty spożywcze, taką jak pokarm dla niemowląt, napoje mleczne czy specjalne proszki.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Nowoczesna i efektywna koncepcja dostaw energii dla przemysłu mleczarskiego.

Wyzwanie

Ze względu na rozbudowanie produkcji i wynikający z tego wzrost zapotrzebowania na energię, instalacje produkcyjne zakładów mleczarskich wymagają dużej ilości dodatkowej energii. W tym celu należy opracować i wdrożyć nową i efektywną koncepcję dostaw energii.

Cel

Opracowanie i rozbudowa przyszłościowej koncepcji energetycznej.

Nasze rozwiązanie

W ramach umowy dostaw energii GETEC wybudował najpierw instalację wytwarzania pary, a następnie kogenerator zasilany gazem ziemnym (CHP).
Trzy silniki gazowe (CHP) jednocześnie dostarczają ciepło do suszenia i różnych procesów czyszczenia, jak również energię elektryczną, która zastępuje pobieranie energii z sieci.

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

10 500 t/rok

Instalacja wytwarzania pary

Nośnik energii: gaz ziemny wysokokaloryczny / lekki olej opałowy, 30 MW, para nasycona: 16 bar

Kogenerator z kotłem odzysknicowym

Nośnik energii: gaz ziemny, 3 x 1710 kWel, 3 x 1790 kWth, para nasycona: 16 bar

Zasilanie

Ciepło (para, gorąca woda), energia elektryczna

Nasze usługi dla Milchwerke Mittelelbe

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

zasilania parą

Bezpieczne i niezawodne zaopatrzenie w parę

Dowiedz się więcej

ofensywa efektywności energetycznej

Potencjał efektywności energetycznej jest wykorzystywany w całym łańcuchu tworzenia wartości u naszych klientów.

Dowiedz się więcej

Wytwórnia papieru Julius Schulte Trebsen 

Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG jest jednym z wiodących niemieckich dostawców surowców papierowych do produkcji tektury falistej oraz papieru specjalnego.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Zwiększone zapotrzebowanie na parę i energię elektryczną miało zostać pokryte przez nową koncepcję ekonomiczną. Zakład powinien mieć także możliwość samowystarczalnych dostaw ciepła i energii elektrycznej. 

Cel

Stworzenie dwóch uzupełniających się koncepcji instalacji, mogących zagwarantować najwyższą możliwą niezawodność dostaw. 

Nasze rozwiązanie

GETEC buduje elektrociepłownię gazowo-parową zasilaną gazem ziemnym oraz instalacji skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej zasilaną pyłem węgla brunatnego.

Liczby i fakty

Instalacja

Instalacja gazowo-parowa oraz instalacja skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Zasilanie

Para wodna i energia elektryczna, możliwość pracy odizolowanej

Nasze usługi dla Wytwórnia papieru Julius Schulte Trebsen

zasilania parą

Bezpieczne i niezawodne zaopatrzenie w parę

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

rozwiązania w zakresie dostaw

Proste i niezawodne zaopatrzenie dzięki GETEC

Dowiedz się więcej

Odkryj branże

GETEC dostarcza odpowiednie rozwiązanie energetyczne dla każdej branży. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla innych branż.

Dowiedz się więcej


Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...