Mamy energię na większą efektywność.

Kompletne rozwiązania systemowe – poprawa efektywności energetycznej zwiększa konkurencyjność

Nasz model biznesowy nosi nazwę efektywności energetycznej. Dzięki wszechstronnej wiedzy GETEC w zakresie innowacji i inżynierii procesowej wykorzystywane są ukryte potencjały wydajności zakładu lub nieruchomości klienta, co może prowadzić do znacznych oszczędności. Analizujemy procesy w kompleksowym podejściu w całym łańcuchu tworzenia wartości i optymalizujemy je aż do kompletnych rozwiązań systemowych. Usprawniamy generowanie i analizę danych poprzez inteligentne zarządzanie energią. Pozwala to na osiągnięcie znacznego przyrostu wydajności. Jedna osoba kontaktowa – pakiet usług – wszystko z jednego źródła.

Efektywność energetyczna jest naszym modelem biznesowym.
Naszym klientom oferujemy całe spektrum rozwiązań.
Punkt kompleksowej obsługi – wszystko z jednego źródła.


Michael Lowak

CEO segmentu gospodarki nieruchomościami
shutterstock_333261977_effizienz

Podnoszenie potencjału efektywności energetycznej jest jednym z filarów sukcesu rewolucji energetycznej. Zarówno w przemyśle, jak i w branży nieruchomości te potencjały są często jeszcze niewykorzystane. Nawet niewielkie przedsięwzięcia mogą mieć wymierne efekty. W ten sposób można zredukować koszty i przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję śladu węglowego. Całościowe uwzględnienie potencjału wydajności w całym łańcuchu tworzenia wartości dodatkowo zwiększa ten wzrost wydajności.

Nasze referencje


Klinikum Wahrendorff

Siedziba kliniki znajduje się w Sehnde, mieście leżącym ok. 20 km na wschód od stolicy kraju związkowego Hanoweru. Ponadto klinika posiada dwa oddziały w Ilten i Köthenwald. Kliniki oferują opiekę ambulatoryjną, częściowo stacjonarną i stacjonarną opiekę szpitalną w zakresie psychiatrii, medycyny psychosomatycznej i psychoterapii. Cała klinika posiada 310 łóżek szpitalnych i 253 miejsca na leczenie półstacjonarne. Ponad 1060 mieszkańców otrzymuje indywidualną i fachową opiekę w zróżnicowanych domostwach.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Zaopatrzenie szpitala w ciepło do ogrzewania pomieszczeń, wentylację, ciepłą wodę oraz, w razie potrzeby, w energię elektryczną z nowoczesnych, wydajnych systemów wytwarzania energii.

Cel

Opracowanie zrównoważonej koncepcji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla wszystkich oddziałów szpitalnych

Nasze rozwiązanie

Łącznie 32 ciepłownie na gaz ziemny lub lekki olej opałowy zaopatrują różne budynki.
GETEC wybudował dwa kogeneratory o mocy po 140 kW każdy w klinice Juliane Wahrendorff w Ilten oraz w obszarze domu opieki w Köthenwald.
Ciepło wytwarzane w kogeneratorach służy do zasilania podstawowego (ogrzewanie), a wytwarzana energia elektryczna jest wprowadzana do instalacji średniego napięcia w szpitalach w Ilten i Köthenwald. Jednocześnie modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci ciepłowniczej stworzyła zintegrowane systemy ciepłownicze, które umożliwiają zamykanie ciepłowni i tym samym optymalizację czasu pracy elektrociepłowni. W trakcie remontu w latach 2015/2016 wszystkie ciepłownie zostały zamienione na energooszczędne kotły kondensacyjne.

Liczby i fakty

Instalacja

32 ciepłownie o łącznej mocy 7,4 MW i 2 kogeneratory

Zasilanie

Elektrociepłownia: ciepło do ogrzewania pomieszczeń, wentylacja i ciepła woda
Kogenerator: ciepło i energia elektryczna

Nasze usługi dla Klinikum Wahrendorff

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

Targi Berlińskie 

Messe Berlin posiadające 550 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i około 170.000 metrów kwadratowych powierzchni hal (26 hal) oraz ICC Berlin są ważnym czynnikiem gospodarczym dla stolicy Niemiec, będąc równocześnie jedną z dziesięciu firm organizujących targi o najwyższych obrotach na świecie.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Koszty energii przy zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym ok. 60 mln kWh i zapotrzebowaniu na energię elektryczną wynoszącym ok. 37 mln kWh rocznie oraz związane z tym koszty emisji CO2 są ważnym czynnikiem wpływającym na lokalizację. Firma GETEC miała opracować nowe, opłacalne i trwałe rozwiązanie.

Cel

Celem Messe Berlin było zatem zmniejszenie kosztów energii i emisji CO2.

Nasze rozwiązanie

Dzięki umowie o poprawę efektywności energetycznej i innowacyjnej technologii instalacji, GETEC zredukował zużycie energii w Messe Berlin o około 30%. Zmniejsza to emisję CO2 o około 10 000 ton rocznie.

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

ok. 3000 do 4000 ton rocznie z kotłów na peletty drzewne

Instalacja

Kotłownia, kotłownia na peletty, kogenerator, urządzenie chłodnicze 

Zasilanie

Ciepło, zimno, energia elektryczna

Nasze usługi dla Messe Berlin

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

rozwiązania w zakresie dostaw

Proste i niezawodne zaopatrzenie dzięki GETEC

Dowiedz się więcej

Osiedle z listy światowego dziedzictwa UNESCO „Weiße Stadt” w Berlinie-Reinickendorf

Tylko razem zrealizujemy rewolucję energetyczną. Od 2013 r. GETEC z powodzeniem rozwija współpracę w zakresie efektywności energetycznej z firmami z branży nieruchomości. Początkiem projektu było utworzenie razem z Deutsche Wohnen SE i przełomowym projektem „Weiße Stadt” wspólnej spółki usług energetycznych G+D Energiemanagement mbH. 


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Celem jest wygenerowanie dodatkowych przychodów poprzez zrównoważoną i konsekwentną realizację wszystkich możliwych potencjałów oszczędnościowych.

Wyzwanie

Zaopatrzenie ok. 2500 mieszkań w ciepło / elektrociepłownia i sieć ciepłownicza z 31 podstacjami

Cel

Obniżenie śladu środowiskowego produktu dla obszaru ciepłowniczego „Weiße Stadt” z 1,3 do 0,89

Nasze rozwiązanie

• Budowa 2 kotłów wodnych o mocy 5,8 MW każdy
• Maksymalna sprawność energetyczna dzięki zastosowaniu ekonomizerów w przepływie spalin z kotłów wodnych
• Budowa nowoczesnego kogeneratora (1 MWel)
• Zasilanie sieci publicznej 10 kV

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

Redukcja emisji o 3800 ton rocznie

Instalacja

Ultranowoczesny kogenerator (1 MWel) o łącznej mocy cieplnej 12 550 kW

Zasilanie

Ciepło

Nasze usługi dla Weiße Stadt

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

partnerstwo strategiczne

Współpraca w zakresie efektywności energetycznej pomiędzy silnymi partnerami

Dowiedz się więcej

optymalizacja kosztów ubocznych

Pełna obsługa przemysłu i zarządzania nieruchomościami

Dowiedz się więcej

EMMTEC services BV z lokalizacją w emmtec Industry & Businesspark

Zajmujący 115 hektarów powierzchni emmtec Industry & Businesspark w Emmen jest największym parkiem przemysłowym w północnej Holandii. Łącznie 10 zakładów produkcyjnych z branży biochemicznej, włókienniczej i polimerów zatrudnia na miejscu około 2100 osób. Dzięki dodatkowym 27 hektarom niezagospodarowanych jeszcze powierzchni zapewniona jest możliwość zasiedlania nowych przedsiębiorstw. Empowering your business. Z EMMTEC Services – spółką z grupy GETEC.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Indywidualne koncepcje serwisowe i zaopatrzeniowe: media użytkowe, logistyka, usługi laboratoryjne i projektowe

Wyzwanie

W złożonej sieci przepływów materiałowych i energetycznych realizowana jest kompleksowa koncepcja usług jako operator systemowy dla wszystkich lokalnych firm.

Cel

Jako operator infrastruktury mają być oferowane wszystkie usługi dla parków przemysłowych.

Nasze rozwiązanie

Usługi EMMTEC oferują lokalnym firmom optymalne warunki lokalizacyjne dzięki dostosowanej do ich potrzeb ofercie usług. Zaopatrzenie zakładów produkcyjnych w wymagane media jest gwarantowane przez cały czas dzięki redundancji systemów wytwórczych (aktywów) i infrastruktury.

Liczby i fakty

Powierzchnia

115 hektarów w pełni uzbrojonych
140 000 m² powierzchni budynków
90 000 m² powierzchni magazynowej
2 000 m² powierzchni laboratoryjnej
8400 m² powierzchni biurowej

Portfel instalacji

2 x 32 MWel elektrownia gazowo-parowa,
2 x 100 t/h pary (do 30 bar),
8 MW zimna z absorpcyjnego i sprężarkowego układu chłodzenia,
180 m³/h całkowicie zdemineralizowanej wody, 
120 m³/h wody pitnej,
400 m³/h wody procesowej,
81 000 m³/h sprężonego powietrza,
oczyszczalnia ścieków na 120 000 PE,
instalacja do rozdzielania powietrza do produkcji azotu (1350 norm. m³/h),
park silosów 10 x 300 m³

Sieci

150 km sieci średniego napięcia,
11 stacji przesyłowych,
154 transformatory bezolejowe,
autonomiczny system elektroenergetyczny,
4,5 km sieci gazu ziemnego (do 20 bar)

Oszczędność CO2

Zintegrowane zarządzanie dostawami mediów i zarządzanie operacyjne zapewnia optymalną wydajność energetyczną. W rezultacie w latach od 1990 do 2018 nasi klienci osiągnęli 43% redukcji emisji CO2 na tonę.

Nasze usługi dla emmtec Industry & Businesspark

eksploatacja parków przemysłowych

Dbamy o całą infrastrukturę logistyczną - od dostaw energii i wody aż po ochronę zakładów i infrastrukturę sieciową.

Dowiedz się więcej

zdecentralizowane dostawy energii

Przyszłość jest zdecentralizowana. Dla większej wydajności, niezależności i elastyczności.

Dowiedz się więcej

rozwiązania w zakresie dostaw

Proste i niezawodne zaopatrzenie dzięki GETEC

Dowiedz się więcej

Odkryj branże

GETEC dostarcza odpowiednie rozwiązanie energetyczne dla każdej branży. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla innych branż.

Dowiedz się więcej


Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...