Spółdzielnie mieszkaniowe

Żywe partnerstwo jako wyraz solidarności. To właśnie GETEC oferuje spółdzielniom mieszkaniowym.  Jeśli każdy wniesie swój wkład, to mieszkanie w spółdzielni będzie naprawdę dobre. Pomagamy również zaspokoić potrzeby członków, i tym samym współwłaścicieli. Dzięki dostosowanym do indywidualnych potrzeb koncepcjom energetycznym trwale i niezawodnie redukujemy koszty uboczne i tworzymy nowoczesne rozwiązania w zakresie dostaw. Wygenerowane w ten sposób nadwyżki można następnie przeznaczyć z powrotem na utrzymanie i modernizację zasobów, budowę nowych obiektów i rozszerzenie oferty usług. Dzięki naszemu know-how i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie regulacji prawnych, współpracujemy z klientami w celu sprostania wyzwaniom ciągle zmieniającego się świata energii i przygotowania ich nieruchomości na przyszłość, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny i bezpieczeństwa – z GETEC przez całe życie.

Nasze referencje


Energia dla Szlezwiku-Holsztyna 

Energie für Schleswig-Holstein GmbH (ESH) została założona w 2016 roku jako spółka joint venture pomiędzy Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG i GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH z siedzibą w Magdeburgu. Od tego czasu ESH zapewniła kompleksową obsługę i niezbędną modernizację 450 ciepłowni. Ponad 8000 mieszkań jest zaopatrywanych w ciepło w sposób zrównoważony i zorientowany na przyszłość. 


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Efektywne projektowanie wytwornic ciepła i sieci ciepłowniczych wykorzystujących różne źródła energii

Wyzwanie

Zapatrzenie nieruchomości w ciepło wymaga dzisiaj uwzględnienia wielu czynników. Spektrum rozciąga się od przestrzeni wymaganej dla instalacji wytwórczych lub przesyłowych, poprzez niezawodność i przygotowanie na przyszłość, aż po zrównoważony rozwój i oczywiście koszty dostaw. 

Cel

Głównym celem jest modernizacja i obsługa ciepłowni w celu zapewnienia energooszczędnego wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w kontekście ochrony klimatu i niezawodności dostaw. W zależności od warunków regionalnych, ESH bada możliwości techniczne efektywnego projektowania wytwornic ciepła, sieci cieplnych i wykorzystania źródeł energii.

Nasze rozwiązanie

Ważną rolę w tym kontekście odgrywa wykorzystanie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w zdecentralizowanych kogeneratorach (CHP). Zastosowanie tej technologii wynagradzane jest korzystnym współczynnikiem PEF. Oznacza to, że spadają koszty budowy budynków ogrzewanych w ten sposób, ponieważ do stworzenia odpowiednio energooszczędnego budynku wymagany jest mniejszy nakład prac budowlanych. Na przykład wymaganych jest mniej materiałów izolacyjnych lub można zrezygnować z innych przedsięwzięć w celu polepszenia bilansu energetycznego, takich jak wykorzystanie energii słonecznej.

Liczby i fakty

Zasilanie

Ciepło

Liczba zasilanych mieszkań

8000

Liczba instalacji

450

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...