Domy opieki, szpitale

Zapotrzebowanie na energię w domach opieki i szpitalach jest wysokie. Zgodnie z aktualnym badaniem, średnio pięć procent rocznych obrotów musi być wydawane wyłącznie na ciepło i energię elektryczną. Dzięki ukierunkowanym działaniom na rzecz efektywności energetycznej można trwale obniżyć te koszty. Dokładnie w tym obszarze działa firma GETEC. Dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania energią, zapewniamy przejrzystość w zakresie zużycia ciepła i energii w nieruchomości klienta, troszcząc się równocześnie o trwałe obniżenie tego zużycia. Analizujemy zużycie mediów w budynku oraz miejsca występowania tego zużycia. Te dane wykorzystujemy następnie do optymalizacji zużycia. Systematycznie eliminujemy słabe punkty systemu i tym samym zwiększamy efektywność. Zadbaj o swoich mieszkańców – my zadbamy o energię dla nich.

Nasze referencje


Evangelisches Krankenhaus Mettmann (EVK) GmbH

Szpital ewangelicki „Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH (EVK)” został założony w 1877 r. i do dzisiaj kieruje się tradycyjnymi celami diakonatu. W 2011 roku szpital został powiększony do ok. 300 łóżek.

Do strony internetowej klienta


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Innowacyjna i zrównoważona koncepcja GETEC

Wyzwanie

Po rozbudowie do ok. 300 łóżek konieczne stało się zwiększenie dostaw energii. Oprócz jakości dla pacjentów, placówka przywiązywała dużą wagę do innowacyjnych i zrównoważonych koncepcji, które służą funkcjonowaniu szpitala. Ponownie zwrócono się do firmy GETEC jako wieloletniego dostawcy energii. Otrzymała ona kontrakt na wdrożenie nowej koncepcji cieplnej i energetycznej nieruchomości i dostosowanie jej do nowych warunków ramowych.

Cel

Należało zwiększyć dostawy energii i jednocześnie wygenerować oszczędności. Ponadto dostawy ciepła powinny opierać się częściowo na oleju opałowym, a częściowo na rozwiązaniu bardziej przyjaznym dla środowiska. 

Rozwiązanie

Firma GETEC wybudowała na terenie szpitala Mettmann kogenerator wraz z urządzeniami peryferyjnymi i połączeniem do zdalnego monitorowania. Do centralnego zasilania ciepłem podłączona została szkoła pielęgniarska. Ponadto stare instalacje zostały zmodernizowane do aktualnego stanu techniki i gruntownie wyremontowane, zdemontowano stary węzeł ciepłowniczy wraz z zaopatrzeniem w olej opałowy i wybudowano kotłownię niskotemperaturową. Kogenerator i kotłownie zostały zintegrowane w centralny system sterowania budynkiem i połączone z serwisowym centrum sterowania GETEC.

Liczby i fakty

Instalacja

Elektrociepłownia o mocy 341 kWth
Moc elektryczna 227 kWel
Nośnik energii gaz ziemny
Kocioł niskotemperaturowy o mocy ok. 2300 kWth

Zasilanie

Ciepło
Energia elektryczna

Codziennie intensywnie zajmujemy się zmieniającymi się warunkami ramowymi i możliwościami w otoczeniu prawno-regulacyjnym i technicznym. Dla szpitala Mettmann udało nam się wygenerować roczne oszczędności w sześciocyfrowym zakresie dzięki optymalnemu połączeniu poszczególnych usług GETEC.


Michael Lowak

Dyrektor pionu obsługi nieruchomości

Nasze usługi dla EVK

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

Klinikum Wahrendorff

Siedziba kliniki znajduje się w Sehnde, mieście leżącym ok. 20 km na wschód od stolicy kraju związkowego Hanoweru. Ponadto klinika posiada dwa oddziały w Ilten i Köthenwald. Kliniki oferują opiekę ambulatoryjną, częściowo stacjonarną i stacjonarną opiekę szpitalną w zakresie psychiatrii, medycyny psychosomatycznej i psychoterapii. Cała klinika posiada 310 łóżek szpitalnych i 253 miejsca na leczenie półstacjonarne. Ponad 1060 mieszkańców otrzymuje indywidualną i fachową opiekę w zróżnicowanych domostwach.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Zaopatrzenie szpitala w ciepło do ogrzewania pomieszczeń, wentylację, ciepłą wodę oraz, w razie potrzeby, w energię elektryczną z nowoczesnych, wydajnych systemów wytwarzania energii.

Cel

Opracowanie zrównoważonej koncepcji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla wszystkich oddziałów szpitalnych

Nasze rozwiązanie

Łącznie 32 ciepłownie na gaz ziemny lub lekki olej opałowy zaopatrują różne budynki.
GETEC wybudował dwa kogeneratory o mocy po 140 kW każdy w klinice Juliane Wahrendorff w Ilten oraz w obszarze domu opieki w Köthenwald.
Ciepło wytwarzane w kogeneratorach służy do zasilania podstawowego (ogrzewanie), a wytwarzana energia elektryczna jest wprowadzana do instalacji średniego napięcia w szpitalach w Ilten i Köthenwald. Jednocześnie modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci ciepłowniczej stworzyła zintegrowane systemy ciepłownicze, które umożliwiają zamykanie ciepłowni i tym samym optymalizację czasu pracy elektrociepłowni. W trakcie remontu w latach 2015/2016 wszystkie ciepłownie zostały zamienione na energooszczędne kotły kondensacyjne.

Liczby i fakty

Instalacja

32 ciepłownie o łącznej mocy 7,4 MW i 2 kogeneratory

Zasilanie

Elektrociepłownia: ciepło do ogrzewania pomieszczeń, wentylacja i ciepła woda
Kogenerator: ciepło i energia elektryczna

Nasze usługi dla Klinikum Wahrendorff

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

Twoje korzyści

Oszczędność kosztów energii

Korzystając z usług GETEC, można znacznie zmniejszyć koszty energii, co przekłada się na dobre wyniki finansowe.

Dowiedz się więcej

Całościowa wydajność

Kompletne rozwiązania systemowe, poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększają konkurencyjność firmy.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo dostaw

Wielokrotnie zwiększona niezawodność. Korzyścią dla użytkownika jest maksymalne bezpieczeństwo dostaw dzięki zdalnemu monitorowaniu systemów.

Dowiedz się więcej

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...