Nieruchomości komercyjne

Około 1,7 mln budynków w Niemczech to budynki produkcyjne, biurowce, budynki handlowe, budynki hotelowe i (prywatne) budynki edukacyjne. Nieruchomości komercyjne odgrywają niezwykle ważną rolę w osiąganiu celów klimatycznych. GETEC zajmuje się złożonością dostaw energii dla nieruchomości komercyjnych i rozwija partnerskie rozwiązania w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Jako możliwe zewnętrzne źródło finansowania przedsięwzięć na rzecz zwiększania efektywności energetycznej można polecić np. model umów serwisowych w zakresie dostaw energii. Oferuje on korzyści w postaci finansowania bez kapitału własnego oraz, w razie potrzeby, natychmiastowego lub przynajmniej średnioterminowego odciążenia poprzez zmniejszenie bieżących wydatków na energię. Nie ma konieczności nabywania własnych doświadczeń, które pomagałyby realizować projekt modernizacyjny. Ryzyko może być częściowo przeniesione na zewnątrz.

Nasze referencje


Park wodny „Piraten Meer” w Büsum nad Morzem Północnym 

Park wodny „Piraten Meer” oraz ośrodka dla gości i centrum imprez w kurorcie Büsum nad Morzem Północnym są od początku 2013 r. efektywnie zaopatrywane w energię elektryczną i ciepło w sposób przyjazny dla środowiska.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Opracowanie i realizacja nowej i nowoczesnej koncepcji energetycznej o wysokim udziale zieleni i wysokiej efektywności energetycznej dla ośrodka dla gości i centrum imprez oraz parku wodnego „Piraten Meer”.

Cel

Zapotrzebowanie na ciepło ośrodka dla gości i centrum imprez oraz parku wodnego „Piraten Meer” ma zostać pokryte w 70 procentach zielonym ciepłem. Ponadto wytworzona energia elektryczna ma być wprowadzana do sieci publicznej jako bioenergia. Ta znacząca poprawa w zakresie bilansu CO2 umożliwiła Büsum uzyskanie statusu przyjaznego dla klimatu ośrodka wypoczynkowego na wybrzeżu Morza Północnego.

Nasze rozwiązanie

GETEC zainstalował wysokowydajny kogenerator (CHP), który zaopatruje centrum spa Büsum w ciepło i energię elektryczną w sposób neutralny dla klimatu za pomocą skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z gazu zielonego (biometanu o jakości gazu ziemnego). Wytworzona energia elektryczna jest wprowadzana do sieci. W styczniu 2013 r. nowy system wytwarzania energii został oddany do użytku po zaledwie trzymiesięcznym okresie budowy. Wykonano następujące prace: lokalizacja bloku kogeneracyjnego na terenie starego skrzydła sanitarnego, budowa lokalnej sieci ciepłowniczej zaopatrującej ośrodek dla gości i centrum imprez, integracja hydrauliczna kogeneratora z kotłownią, modernizacja zbiornika buforowego oraz modernizacja AKPiA.

Liczby i fakty

Oszczędność CO2

Wytwarzanie energii neutralne w zakresie emisji CO2

Instalacja

Kogenerator
Nośnik energii: zielony gaz / biometan 

Zasilanie

Ciepło, energia elektryczna

Nasze usługi dla Piraten Meer

Kogeneratory / elektrociepłownie

Ciepło i energia elektryczna z naszej własnej elektrociepłowni - decentralnie i wydajnie

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

a-ja Resort Grömitz

a-ja, spółka zależna DSR Hotel Holding, to nowa, silnie rozwijająca się marka hoteli wakacyjnych. Myśl przewodnia to najlepszy urlop za najlepszą cenę – hotel wellnessu dla każdego. Koncepcja a-ja oznacza demokratyzację luksusu w hotelarstwie urlopowym z modułami w postaci gastronomii, bogatej ofertą SPA i wrażeniem mieszkania w apartamencie.


Indywidualne rozwiązanie energetyczne GETEC

Wyzwanie

Budowa nowego kogeneratora na parterze a-ja Resort Grömitz oraz podłączenie hydrauliczne do sieci ciepłowniczej poprzez stację hybrydową. Zwiększone wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji hałasu przez nadbałtycki kurort Grömitz oraz sam hotel stanowiły istotne wyzwanie, które zostało uwzględnione w planowaniu systemu już na wczesnym etapie projektu.

Cel

W ramach dalszej ekspansji marki a-ja w 2015 r. zakończono budowę nowego ośrodka wypoczynkowego a-ja w Grömitz, który został podłączony do sieci ciepłowniczej. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę odpowiedniego kogeneratora do produkcji własnej energii elektrycznej. 

Nasze rozwiązanie

GETEC wybudował w budynku a-ja Resort Grömitz kogenerator o mocy 140 kWel, zasilany gazem ziemnym.
Cała energia cieplna jest wprowadzana do sieci ciepłowniczej.

Liczby i fakty

Anlage

BHKW (KWK), Fernwärmehybridstation

Versorgung

Wärme, Strom 

Nasze usługi dla a-ja Resort Grömitz

Contracting

Kompletne rozwiązania na miarę - planowanie, budowa, finansowanie, eksploatacja

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

zarządzanie paliwami

Przyszłościowa i zrównoważona mieszanka paliw

Dowiedz się więcej

Twoje korzyści

Redukcja emisji CO2

Lepszy profil zrównoważonego rozwoju zwiększa wartość przedsiębiorstwa - również dla środowiska.

Dowiedz się więcej

Całościowa wydajność

Kompletne rozwiązania systemowe, poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększają konkurencyjność firmy.

Dowiedz się więcej

Partnerstwo energetyczne

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Sukces naszych klientów to motor naszego działania.

Dowiedz się więcej

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...