Innowacyjna technologia GETEC: większa wydajność dla przemysłu

Rząd federalny określił wzrost efektywności energetycznej jako ważny element udanej transformacji systemu energetycznego. Oszczędzana energia nie musi być generowana, transportowana lub magazynowana. A przede wszystkim nie musi być opłacana.

Koszty energii są ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji dla przedsiębiorstw przemysłowych. Oszczędność energii oznacza nie tylko niższe koszty w perspektywie średnioterminowej, ale także zmniejsza ryzyko gospodarcze wynikające z warunków ramowych polityki energetycznej w perspektywie długoterminowej.

Dzięki transformatorowi cieplnemu dostawca usług energetycznych GETEC wprowadził na rynek proces, który pozwala na ponowne wykorzystanie niewykorzystanego ciepła odpadowego. Dla energochłonnych gałęzi przemysłu otwiera to interesującą szansę na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej, a tym samym obniżenie kosztów energii.

Ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego

W przedsiębiorstwach przemysłowych ciepło odpadowe jest często wytwarzane w procesach produkcyjnych, lecz nie może być ono dalej wykorzystywane ze względu na zbyt niski poziom temperatury. Powoduje to utratę dużych ilości ciepła, a tym samym cennej energii. Duża część ciepła odpadowego wytwarzanego w procesach przemysłowych jest po prostu oddawana do środowiska w temperaturze od 60 °C do 110 °C. Ze względu na specjalne nośniki ciepła wymagające specjalnego podejścia, wykorzystanie tego ciepła jest zazwyczaj nieekonomiczne lub technicznie zbyt kosztowne. Przykłady powstawania takiego ciepła odpadowego można znaleźć szczególnie w przemyśle spożywczym, papierniczym i chemicznym. Jednocześnie w tych gałęziach przemysłu istnieje duże zapotrzebowanie na ciepło na poziomie temperatury około 120 °C, np. do procesów gotowania, parowania, destylacji i suszenia.

GETEC opracowuje procesy wykorzystania ciepła odpadowego

GETEC opracował innowacyjny proces, w którym z powodzeniem wdrożono technicznie zasadę działania transformatora ciepła znaną od lat 50-tych XX wieku. Dzięki tej technologii, duże części ciepła odpadowego są wykorzystywane, co znacznie podnosi potencjał w zakresie efektywności energetycznej. Można zaoszczędzić do 30 TWh lub ponad 15 milionów ton CO2 rocznie.

GETEC z powodzeniem wdrożył ten proces w zakładzie pilotażowym w Staßfurcie i doprowadził go do dojrzałości rynkowej. Tutaj energia z ciepłej wody odpadowej jest wykorzystywana w celu przygotowywania pary technologicznej do kolumn destylacyjnych. Około 50% ciepła odpadowego jest podgrzewane z 90 °C do 120 °C. Co czyni ten proces tak specjalnym jest fakt, że działa on bez dodatkowego zapotrzebowania na energię. Jest to możliwe dzięki specjalnym procesom absorpcji i desorpcji, w których uwalniane ciepło skraplania jest wykorzystywane do wytwarzania pary.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Na początku wykorzystano modele matematyczne do skonstruowania poszczególnych aparatów specjalnie dostosowanych do specyfiki procesu, które zostały przetestowane i udoskonalone we współpracy z Uniwersytetem imienia Otto von Guericke. Dzięki pracy instalacji pilotażowej możliwe było odwzorowanie całego procesu i pomyślne zakończenie rozwoju technologicznego. GETEC rozwinął zatem znany od dawna proces fizyczny w taki sposób, że stał się on interesującą opcją dla przedsiębiorstw przemysłowych do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym znacznego obniżenia kosztów energii.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...