Zdecentralizowany system wytwarzania energii – planowanie, finansowanie, eksploatacja

W przypadku dostaw energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa, połączenie zdecentralizowanego wytwarzania energii z zaopatrzeniem z sieci publicznej jest rozsądnym rozwiązaniem, które charakteryzuje się bezpieczeństwem dostaw i opłacalnością, a jednocześnie jest przyjazne dla środowiska. Dowiedz się więcej o nowoczesnych systemach wytwarzania energii i koncepcjach GETEC.

Kryteria dostaw energii dla przedsiębiorstw przemysłowych

Niezawodne i efektywne kosztowo dostawy energii elektrycznej i ciepła są dziś jednym z najważniejszych zadań przedsiębiorstw. To, czy i w jakim stopniu zapotrzebowanie na energię można pokryć w ramach eksploatacji zdecentralizowanego systemu wytwarzania energii, zależy od

 • możliwych dotacji państwowych,
 • dostępnych technologii,
 • procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz
 • czasowego przebiegu zapotrzebowania.

Inne ważne kryteria to

 • dostępność oraz
 • ceny rozważanych źródeł energii.

Zdecentralizowany system wytwarzania energii dla przedsiębiorstw

Systemy wytwarzania energii dla zapewnienia niezawodnego zaopatrzenia w energię elektryczną

Wiele firm stoi przed problemem przyjaznego dla środowiska i jednocześnie ekonomicznego zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło. Elektrownie wytwarzające tylko energię elektryczną z energii wiatru, ogniw fotowoltaicznych lub energii wodnej nadają się tylko w ograniczonym zakresie do zdecentralizowanych dostaw energii, ponieważ bezpieczne dostawy energii elektrycznej do produkcji muszą być dostępne nawet w ciemne dni lub przy słabym wietrze. Pod tym względem zdecentralizowane wytwarzanie własne na bazie energii odnawialnych może zazwyczaj stanowić jedynie uzupełnienie energii elektrycznej z sieci publicznej.

Dzięki dotacjom państwowym i wynikającej z nich ekspansji odnawialnych źródeł energii, w ostatnich latach do sieci przyłączono w Niemczech dużą liczbę elektrowni.

Dostarczanie energii elektrycznej wytwarzanej przez te elektrownie do publicznych sieci przesyłowych powoduje z jednej strony stały wzrost cen energii elektrycznej ze względu na koszty przeniesione na odbiorców, a z drugiej strony nadmierne wahania w sieci, które w przyszłości nadal będą musiały być kompensowane przez elektrownie pracujące w konwencjonalnej technologii.

Ponadto konieczne są inwestycje w sieci przesyłowe w celu połączenia z odbiorcami elektrowni wytwarzających energię odnawialną z obszarów nasłonecznionych i wietrznych. Inwestycje te prowadzą również do wzrostu kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw ze względu na rosnące koszty sieci.


Zalety wytwarzania energii elektrycznej we własnym zakresie

Zdecentralizowany system wytwarzania energii elektrycznej stanowi bardzo efektywny ekologicznie wkład w realizację rewolucji energetycznej. W przypadku częściowego zasilania z własnej elektrowni wykorzystywane są odnawialne źródła energii już dostępne w sieci, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, biomasa i energia wodna. Energia elektryczna wytwarzana przez własną elektrownię zmniejsza obciążenie sieci i prowadzi do obniżenia opłat za korzystanie z sieci dla użytkownika tej elektrowni.  Rozszerzając własny system wytwarzania energii o baterię akumulatorów, można magazynować nadmiar mocy podczas krótkotrwałych szczytów i jeszcze bardziej obniżyć koszty sieci. Kolejną ekonomiczną zaletę własnej produkcji można uzyskać dzięki dostarczaniu i sprzedaży tzw. energii bilansującej przy wykorzystaniu własnego systemu wytwarzania energii.


Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

W większości przedsiębiorstw oprócz zapotrzebowania na energię elektryczną istnieje dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło. Można to osiągnąć w sposób bardzo efektywny, a co za tym idzie również ekonomicznie i przy niskich emisjach, dzięki własnemu systemowi wytwarzania energii opartemu na skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.

Eksploatacja systemu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest dotowana przez rząd federalny (wsparcie na mocy niemieckiej ustawy o kogeneracji KWK-Gesetz).

Ze względu na bardzo wysoką sprawność paliwową dzisiejszych nowoczesnych systemów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wynoszącą do 90%, w niemieckich statystykach dotyczących wytwarzania energii elektrycznej osiągnięto poprawę sprawności i w ten sposób przyczyniono się do redukcji emisji CO2.

Dla wielu firm przedsiębiorstw energia elektryczna wytwarzana w technologii kogeneracyjnej jest tańsza od energii elektrycznej z sieci. Wiele przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym już teraz korzysta z niskich kosztów energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu „specjalnego systemu rekompensat” lub przepisu o nadmiernych obciążeniach w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii w połączeniu ze zwolnieniem z opłat sieciowych. Niemniej jednak instalacja elektrociepłowni może mieć sens również wtedy, gdy można oczekiwać, że w przyszłości przedsiębiorstwo nie będzie już podlegało wyłączeniom w ramach niemieckiej ustawy o energiach odnawialnych (EEG).

Nowoczesne metody zasilania energią

Dla firm o bardzo niskich kosztach energii elektrycznej, wymagana energia cieplna może być dostarczona przez nowoczesną instalację wytwarzania energii w jednej z następujących postaci

 • para,
 • gorąca woda lub
 • olej termiczny,

służących do ogrzewania lub chłodzenia procesów lub suszenia produktów. Te nośniki ciepła mogą być przy tym wytwarzane w sposób bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska.

Wydajny system wytwarzania energii na potrzeby dostaw ciepła dla przedsiębiorstw przemysłowych

Należy przy tym sprawdzić możliwość wykorzystania jednego z następujących paliw

 • biomasa,
 • gaz ziemny,
 • węgiel lub
 • pozostałości z produkcji.

Często źródła ciepła odpadowego są dostępne w przedsiębiorstwach, które mają wystarczający potencjał, aby przez wykorzystanie ciepła odpadowego oszczędzać cenną energię pierwotną.

Systemy wytwarzania energii GETEC

Eksperci GETEC są do dyspozycji naszych klientów w zakresie profesjonalnego planowania własnych systemów wytwórczych. Tworzymy koncepcję systemu zoptymalizowanego do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa przemysłowego i doradzamy od samego początku projektu.

Po zakończeniu wszystkich niezbędnych etapów planowania, w tym oficjalnych procedur zatwierdzania, przeprowadzamy instalację i uruchomienie systemu wytwarzania energii dla klienta. Finansujemy i obsługujemy system zbudowany dla przedsiębiorstwa w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i sprawdzone koncepcje. Posiadamy obszerną listę projektów referencyjnych, w których wykorzystujemy dokładnie dobrane produkty z gamy różnorodnych systemów wytwarzania energii renomowanych producentów.

Nasze usługi związane z eksploatacją systemów wytwarzania energii obejmują zarówno okres gwarancji wymaganej przez klienta przemysłowego, jak i „umowę długoterminową” na cały okres ekonomicznego użytkowania systemu. GETEC oznacza kompleksową obsługę systemów u swoich klientów. Zaczyna się to od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń i zatwierdzeń i obejmuje obsługę wszystkich procedur oficjalnej weryfikacji i składania wniosków przez cały okres trwania realizacji.

Odciąża to przedsiębiorstwa i oszczędza ich zasoby w następujących zakresach

 • ochrona przed emisjami,
 • obniżenie podatku energetycznego,
 • emisją gazu cieplarnianego oraz
 • dotacje dla elektrociepłowni.

Masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji?

Nasze międzynarodowe usługi: systemy wytwarzania energii

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...