Chłodzenie absorpcyjne – zimno z ciepła

Jak różnorodny jak dzisiejszy asortyment produktów, tak zróżnicowane i złożone mogą być warunki produkcji. Oprócz energii elektrycznej może być również wymagana para wodna, gorąca woda i zimno. instalacje skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w połączeniu z chłodzeniem (CCHP) mogą wspólnie wytwarzać te postacie energii i w ten sposób dostarczać je w wysoce efektywny sposób.

Nawet firmy, które nie mają znaczącego zapotrzebowania na ciepło, mogą korzystać z zalet skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (CHP), gdy za pomocą absorpcyjnych agregatów chłodniczych nadmiar ciepła może wytwarzać niezbędną moc chłodniczą. Absorpcyjna technika chłodnicza oferuje w ten sposób idealną możliwość pobierania ciepła silnika z kogeneratora (CHP), a tym samym zaopatrywać proces produkcyjny w zimno, energię elektryczną oraz w razie potrzeby w parę wodną i gorącą wodę.


Celowe wykorzystanie ciepła silnika kogeneratora

Aby utrzymać swoją konkurencyjność, wiele przedsiębiorstw przemysłowych jest zdana na niskie ceny energii. Konkurencyjności tej może zagrozić sukcesywny wzrost składników cenowych wprowadzonych przez rząd, takich jak podatek od ceny energii elektrycznej przeznaczony na energie odnawialne. Ponieważ tylko niewielka część przedsiębiorstw jest zwolniona z opłaty na energie odnawialne, dotyczy to większości przedsiębiorstw.

Jednym z rozwiązań dla takich firm jest wytwarzanie własnej energii elektrycznej, ponieważ sprzyjają temu obniżone opłaty. Pomimo większych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, np. utrzymania i napraw, koszty energii elektrycznej mogą zostać trwale zredukowane. Ze względu na jednostkowo niższe koszty inwestycyjne, często eksploatowane są kogeneratory z napędem silnikowym (CHP). Oprócz wytwarzania energii elektrycznej, gorące gazy spalinowe mogą być również wykorzystywane do wytwarzania pary, a ich ciepło może być wprowadzane do sieci zakładu. Elektrociepłownie, które jednocześnie wytwarzają energię elektryczną i ciepło, nazywane są kogeneratorami i charakteryzują się wysokim stopniem wykorzystania paliwa, będąc tym samym przyjazne dla środowiska. Ze względu na ich szczególne właściwości i wydajność, takie instalacje są również dotowane przez państwo i przyczyniają się do obniżenia kosztów energii.

Do chłodzenia silnika w kogeneratorze używany jest płyn chłodzący w temperaturze około 90 °C. Aby zapewnić wystarczające chłodzenie silnika, należy ponownie schłodzić płyn chłodzący do temperatury ok. 70 °C. Okazało się, że większość przedsiębiorstw w sektorze wytwórczym ma zapotrzebowanie na energię elektryczną i parę, które może być przynajmniej częściowo pokryte przez kogenerator. Jednak wiele firm ma niewielkie lub żadne zapotrzebowanie na ciepłą wodę. W celu zapewnienia wydajnej, ekonomicznej i przyjaznej dla klimatu pracy kogeneratora, ciepło to musi być wykorzystywane w celowy sposób. Do tego celu idealnie nadają się agregaty absorpcyjne. Tylko poprzez zastosowanie absorpcyjnych agregatów chłodniczych możliwe jest w pewnych okolicznościach zastosowanie elektrociepłowni lub kogeneratora o wyższej mocy wyjściowej, co pozwala na pokrycie większej części zapotrzebowania na energię.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...