Zasada działania procesu ORC

Cykl termodynamiczny jest zasadniczo taki sam jak cykl Clausiusa Rankine’a.

 

W wymienniku ciepła ciecz robocza jest podgrzewana i odparowywana za pomocą czynnika przekazującego ciepło (olej termiczny lub woda pod ciśnieniem) z obiegu pośredniego (1 → 2). Przegrzana para jest następnie rozprężana w turbinie (2 → 3). Ciepło uwalniane podczas izobarycznego chłodzenia pary wodnej jest wykorzystywane do wstępnego podgrzewania cieczy roboczej w regeneratorze (3 → 4). W skraplaczu, rozprężona para czynnika roboczego jest dalej chłodzona i skraplana (4 → 5). Ciepło skraplania jest odprowadzane przez chłodnie kominowe lub ponownie wykorzystywane jako ciepła woda do celów grzewczych. Pompa ponownie zwiększa ciśnienie czynnika roboczego (5 → 6). Po wstępnym podgrzaniu cieczy roboczej w regeneratorze (6 → 1), ciecz robocza zostaje ponownie odparowana i przegrzana w parowniku. W ten sposób zamyka się cykl. Różnica w stosunku do cyklu Clausius Rankine’a polega na zintegrowaniu dodatkowego wymiennika ciepła, czyli regeneratora, co jest ważne dla zwiększenia wydajności.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...