Tryby pracy systemu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

W zasadzie istnieją trzy różne tryby pracy systemów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Są to

 

W przypadku pracy sterowanej zapotrzebowaniem ciepła, praca systemu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opiera się na zapotrzebowaniu na ciepło. System skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła podąża za zapotrzebowaniem na ciepło i w związku z tym czasami pracuje pod częściowym obciążeniem. Osiąga się w ten sposób najwyższe poziomy sprawności, ponieważ ciepło nie jest niepotrzebnie oddawane do środowiska.

Jednakże w trybie pracy sterowanym zapotrzebowaniem ciepła nie jest wytwarzana największa możliwa ilość energii elektrycznej. Z reguły zapotrzebowanie klienta na energię elektryczną jest wyższe od zainstalowanej mocy elektrycznej. Ponieważ jednak cena zakupu energii elektrycznej z sieci jest zazwyczaj wyższa niż koszt wytworzenia energii elektrycznej przez system skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, celowe może być oddanie części wytworzonego ciepła do środowiska w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej. Jeżeli tryb pracy systemu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oparty jest na zapotrzebowaniu odbiorcy na energię elektryczną, określa się to mianem trybu sterowanego zapotrzebowaniem energii elektrycznej. System skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła będzie pracować z częściowym obciążeniem tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niższe od mocy zainstalowanej elektrociepłowni. W trybie pracy sterowanym zapotrzebowaniem energii elektrycznej system skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła pokrywa największą możliwą część zapotrzebowania energii elektrycznej. Jednak nawet w trybie sterowany zapotrzebowaniem energii elektrycznej ilość ciepła oddawanego do otoczenia nie może być dowolna. W danym roku lub miesiącu musi być spełnione kryterium wysokiej sprawności, zgodnie z którym co najmniej 70% energii z paliwa musi zostać przetworzone na energię użyteczną, czyli energię elektryczną i ciepło. W przeciwnym razie nie można ubiegać się o ulgi podatkowe związane z podatkiem energetycznym.

Znaczenie trybu pracy sterowana potrzebami sieci ciągle rośnie. W przypadku pracy w trybie sterowanym potrzebami sieci, praca instalacji nie jest regulowana przez wymagania klienta, lecz przez wymagania sieci. Kilka systemów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest połączonych ze sobą, tworząc tzw. wirtualne elektrownie. Jeśli zapotrzebowanie na energię elektryczną w sieci jest wyższe niż moc elektryczna wytwarzana obecnie przez kogenerator, kilka systemów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wirtualnej elektrowni zwiększa swoją moc elektryczną i w ten sposób wspiera częstotliwość pracy sieci. Gdy podaż energii elektrycznej w sieci przerasta zapotrzebowanie, systemy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wirtualnej elektrowni redukują swoją moc. W trybie pracy sterowanej potrzebami sieci systemy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wspomagają stabilność sieci poprzez dostarczanie energii bilansującej. Wraz z dalszą ekspansją odnawialnych źródeł energii coraz większe znaczenie będzie miał tryb pracy sterowany potrzebami sieci.

 

Tryb pracy

Zasada działania

Zalety

 

Wady

 

 

 

 

 

Sterowanie zapotrzebowaniem ciepła     

Nastawienie na zapotrzebowanie ciepła

Najwyższy stopień wykorzystania paliwa

 

Niższe wytwarzanie energii elektrycznej

 

 

 

 

 

Sterowanie zapotrzebowaniem energii elektrycznej

Nastawienie na zapotrzebowanie energii elektrycznej    

Maksymalne wytwarzanie energii elektrycznej

 

Niższy współczynnik wykorzystania

 

 

 

 

 

Sterowanie przez potrzeby sieci

Nastawienie na wymagania sieci

Wkład w stabilność sieci
Sprzedaż energii bilansującej

 

 

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...