Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, czyli kogeneracja, to jednoczesna konwersja energii pierwotnej (w postaci paliwa) w systemie technicznym na użyteczną energię cieplną i mechaniczną (jako podstawy do wytwarzania energii elektrycznej). Ten rodzaj konwersji energii charakteryzuje się wysokim stopniem sprawności, tj. bardzo efektywną konwersją paliwa na energię użyteczną.

Zalety kogeneracji

W porównaniu do oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ma następujące zalety:

EKOLOGICZNE

 

EKONOMICZNE

 

Zalety tego procesu znajdują odzwierciedlenie również w celach polityki energetycznej i klimatycznej rządu federalnego, który chce do 2020 roku zwiększyć udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej do 25%.

W kontekście transformacji systemu energetycznego, kogeneracja jest podstawowym filarem i ogniwem łączącym zmienny rynek energii elektrycznej z rynkiem ciepła umożliwiającym lepsze planowanie.


 

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...