Budowa elektrowni i przemiany energetyczne dzisiaj

Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec w sposób nieodwracalny i głęboki zrestrukturyzowała krajobraz elektrowni. Stopniowe wycofywanie się z energetyki jądrowej jest dobrym przykładem ilustrującym radykalny charakter i zakres decyzji politycznych dotyczących struktury wytwarzania energii. Celem transformacji systemu energetycznego jest kompletna restrukturyzacja i renowacja całego systemu energetycznego do 2050 roku. Firma GETEC uczestniczy w tym procesie od samego początku i dzięki swoim innowacyjnym koncepcjom znacząco przyczynia się do sukcesu transformacji systemu energetycznego.

 

Jak transformacja systemu energetycznego wpłynie na budowę elektrowni w Niemczech i Europie?

Podstawową ideą transformacji systemu energetycznego jest rozwój energii odnawialnych jako alternatywy dla energii jądrowej i konwencjonalnych elektrowni na paliwa kopalne. Od 2011 r. wyłączono z eksploatacji osiem elektrowni jądrowych. Pozostałych dziewięć zostanie zamkniętych zgodnie z planem do 2022 r.

Według Federalnej Agencji Sieci (Bundesnetzagentur), stopniowe odchodzenie od energii jądrowej może prowadzić w sezonie zimowym do powstawania deficytów energii, które muszą być kompensowane przez elektrownie gazowe i węglowe. Konwencjonalne elektrownie są również niezbędne dla zagwarantowania stabilności sieci, ponieważ mogą one kompensować wahania spowodowane wprowadzaniem energii odnawialnych.

Według badań niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego i Gospodarki Wodnej (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW) bezpieczeństwo dostaw ulegnie pogorszeniu. Sporządzona przez BDEW lista elektrowni (energie odnawialne i kopalne) o mocy ponad 20 MWel, które mają zostać wybudowane do 2025 roku, obejmuje 74 projekty o planowanej łącznej mocy 33,5 GW (stan na kwiecień 2015 roku). Od tej liczby należy odjąć projekty oparte na odnawialnych źródłach energii (głównie energia wiatrowa na morzu), które wnoszą jedynie ograniczony wkład w gwarantowaną moc elektrowni, jak również projekty, które prawdopodobnie nie otrzymają pozwolenia. Pozostała gwarantowana moc rozbudowy wynosi zatem tylko 7,8 GW. Kontrastuje to z zapowiedzianym zamknięciem gwarantowanej mocy elektrowni 24,5 GW (Federalna Agencja Sieciowa – Bundesnetzagentur, BNetzA, od kwietnia 2015 roku).


Instalacja kotła odzysknicowego
Instalacja kotła odzysknicowego
Instalacja kotła odzysknicowego

Na liście BDEW nie uwzględniono mniejszych jednostek zdecentralizowanej produkcji własnej, które często budowane są w konfiguracjach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej poniżej 20 MW. Mogą one potencjalnie zniwelować lukę w dostawach, powstałą w krajobrazie energetycznym Europy po zamknięciach elektrowni.

 

Budowa elektrowni: systemy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Od 2010 roku liczba systemów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ciągle rośnie. Średni wzrost parku systemów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wynosił ok. 20% rocznie. Systemy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej poniżej 10 MW odpowiadają za 41% z 542 MW oddanych do użytku w 2014 roku. Efektywne wykorzystanie energii związanej w paliwie przez skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej już teraz pozwala zaoszczędzić około 56 milionów ton CO2 rocznie w porównaniu z oddzielną produkcją energii elektrycznej i ciepła. Odpowiada to dodatkowej powierzchni 160 kilometrów kwadratowych lodu morskiego, który nie uległby stopnieniu w atlantyckie lato. Systemy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są wydajne, bezpieczne i elastyczne i mogą kompensować wahania sieci ze źródeł odnawialnych. Rząd federalny uważa kogenerację za instrument transformacji systemu energetycznego kwalifikujący się do udzielenia wsparcia, którego potencjalny udział w niemieckim koszyku energetycznym w 2020 r. może wynieść 25%.Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...